19 de XANEIRO. TRÍO OLIU, SANTACANA, HASE

Trío  Oliú– Santacana- Hase

Sophia  Hase, piano

Marc  Oliú, violín

Amat  Santacana, violoncelo

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Sonata para piano y violín op. 12 nº 1 en Re Mayor

Allegro con brio

Tema con variazioni: Andante con moto

Rondo: Allegro

7 Variaciones sobre del tema «A los hombres que sienten amor” («Bei Männern, welche Liebe fühlen”) de la ópera de Mozart “La flauta mágica» para piano y violonchelo

Trío para piano, violín y violonchelo op. 1 nº 3 en do menor

Allegro con brio

Andante cantabile con variazioni

Minuetto. Quasi allegro

Finale. Prestissimo

VERSIÓN EN GALEGO

Sophia  Hase, Marc  Oliú e Amat  Santacana están unidos pola súa paixón pola música de cámara. Os tres intérpretes son pedagogos por vocación no Conservatorio Superior de Música de Castela e León, onde forman ás novas xeracións de mozos músicos. O seu obxectivo común é experimentar a música xuntos, tanto na súa vida artística como na ampliación da conciencia musical dos seus estudantes.

Sophia  Hase é unha destacada pianista alemá que actuou en importantes festivais como o Festival de Pascua de  Salzburgo (presentada por  Herbert  von  Karajan), Primavera de Praga,  Schlosskonzerte  Ludwigsburg, Castelo de  Peralada, Piano Extravaganza Sofía (Bulgaria), Villa Música,  Florilegio Musical  Salamantino e  IKOF Colorado, así como en  renombrados escenarios como o Teatro Nacional de Brasília, Opera  Essen,  Liederhalle  Stuttgart,  Schlosskonzerte  Insel  Mainau, Sinagoga do Tránsito (Toledo), Teatro a Cartuxa Sevilla, Amorne  Mt.  Sinai ( Texas), Paraninfo da  UPLGC, a  Steinway Hall New York e outros. É unha entusiasta pedagoga que ademais do seu labor pedagóxico en Salamanca realiza cursos de formación permanente de profesorado, clases maxistrais, relatorios para universidades españolas e colaboracións con  Jeunesses Musicais e a  JONDE.

Marc  Oliú Nieto Tras os seus estudos no  C.S.M. do  Liceu en Barcelona e nas Escolas de Música » Hanns  Eisler» de Berlín e  Detmold, foi  concertino da  JONDE, membro da  European  Union  Youth  Orchestra e da  Barock- Akademie da  HfM  Detmold, así como bolseiro na  Deutsches  Symphonie- Orchester Berlín. É membro da  Orquestra de  Cadaqués desde o ano 2002 e do  Bach- Collegium Salamanca desde a súa fundación o ano 2013. Desde 2006 é membro do Cuarteto Selectos co que, entre outros, realiza concertos nos ciclos da Fundación Juan March (Madrid), Semana de Música Relixiosa de Cuenca, Festival de  Almagro, no Festival Internacional  Presjovem de Córdoba e recentemente dentro dos ciclos  XX/ XXI do Centro Nacional de Difusión Musical ( CNDM) no Museo Centro de Arte Reina Sofía, e do Proxecto Europa co ciclo «O cuarteto español» no Instituto Cervantes de  Munich,  Bucarest e Cracovia en cooperación co  CNDM.

Amat  Santacana Gómez é membro fundador do  Quixote  Quartet en 2006, con quen actuou en toda Europa e Sudamérica. Estuda violoncelo e música de cámara en Barcelona, Salamanca, Viena,  Stuttgart e Zúric e instrúese na arte do cuarteto de corda na  European  Chamber Music  Academy con grandes especialistas mundiais como  Hatto  Beyerle,  Johannes  Meissl,  Shmuel  Ashkenasi e  Christoph Richter, entre outros. Compartiu escenario con destacados músicos como os membros do Cuarteto  Casals, Kennedy Moretti,  Gordan  Nikolic e  Khatia  Buniatishvili. Así mesmo, participou na gravación do disco ‘Tempo  Rubato’ de  Mayte Martin, con quen realizou diversas xiras. No campo da interpretación con instrumentos históricos tocou coa Orquestra Barroca de Mallorca de  Barry  Sargent e a Orquestra do  Montsalvat. Interpretou en diversas ocasións a ‘Integral das seis suites para violoncelo só de  J. S.  Bach. Ademais, gravou o disco das ‘Sonatas para violoncelo e baixo continuo’ de Antonio  Vivaldi con Roel  Dieltiens, premiado co prestixioso ‘Editor’ s  choice’ da revista  Gramophone.

NOTAS AO PROGRAMA

ANTONIO  GRUEIRO BOUZA

O concerto que nos presenta o Trío  Oliú– Santacana- Hase permite, con atraso debido á pandemia de  COVID 19, á Sociedade Filarmónica da Coruña continuar coa conmemoración do 250 aniversario do nacemento de Beethoven.

A obra que abre o programa Sonata para violín e piano en  Re Maior  Op. 12 nº 1, escrita entre 1796 e 1798 comeza cun Allegro con brío con forma de sonata clásica, con dous temas enfrontados. O Andante con moto é un tema con variacións, forma que empregaría Beethoven moi frecuentemente en obras posteriores. O movemento final Rondo: Allegro, ten un motivo  revolotean presentado polo violín que constitúe o retrouso do movemento  conclusivo.

7 Variacións para violoncelo e piano Aos homes que senten o amor”    (Bei  Männern,  welche  Liebe  fühlen) de A Frauta Máxica” de Mozart.

As variacións, escritas probablemente en 1801, percorren os distintos estados de ánimo, pasando dos bailes cortesáns do  XVIII ao romanticismo do  XIX, expresado na melancolía da cuarta variación e a característica gravidade  Beethoveniana da  meditabunda sexta.

Trío para violín, violoncelo e piano en  Do Menor  Op. 1 nº 3.

Composto en  l795, é a última peza do primeiro grupo de obras escritas por Beethoven. Son particularmente importantes os dous movementos extremos AllegroPrestissimo.

O Allegro páxina escura e apaixonada ten estrutura de forma sonata  bitemática, presenta dous temas destacados, unha frase  interrogativa de basta beleza que  preanuncia o tema de  Prometeo ; o segundo tema , un motivo doloroso, confire a todo o fragmento personalidade romántica.

O finale  Prestissimo é o outro fragmento angular do trío que está á altura do Allegro, despois dunha introdución “patética” como a do primeiro movemento, aparece o tema principal de carácter melancólico con ritmo brillante e combativo que  crea un sentimento de  gozosa fantasía, finalizando  dulcemente na tonalidade de  do maior.

Os movementos centrais, Andante Menuetto  quasi allegro  son, en opinión dos estudosos de Beethoven, menos interesantes . O Andante é un tema de lied e cinco variacións. O  Menuetto  quasi allegro, é un  Scherzo con abruptos cambios de humor.

VERSIÓN EN CASTELLANO

Sophia Hase, Marc Oliú y Amat Santacana están unidos por su pasión por la música de cámara. Los tres intérpretes son pedagogos por vocación en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, donde forman a las nuevas generaciones de jóvenes músicos. Su objetivo común es experimentar la música juntos, tanto en su vida artística como en la ampliación de la conciencia musical de sus estudiantes.

Sophia Hase es una destacada pianista alemana que ha actuado en importantes festivales como el Festival de Pascua de Salzburgo (presentada por Herbert von Karajan), Primavera de Praga, Schlosskonzerte Ludwigsburg, Castillo de Peralada, Piano Extravaganza Sofía (Bulgaria), Villa Música, Florilegio Musical Salamantino e IKOF Colorado, así como en renombrados escenarios como el Teatro Nacional de Brasilia, Opera Essen, Liederhalle Stuttgart, Schlosskonzerte Insel Mainau, Sinagoga del Tránsito (Toledo), Teatro la Cartuja Sevilla, Temple Mt. Sinai (Texas), Paraninfo de la UPLGC, la Steinway Hall New York y otros. Es una entusiasta pedagoga que además de su labor pedagógica en Salamanca realiza cursos de formación permanente de profesorado, clases magistrales, ponencias para universidades españolas y colaboraciones con Jeunesses Musicales y la JONDE.

Marc Oliú Nieto Tras sus estudios en el C.S.M. del Liceu en Barcelona y en las Escuelas de Música «Hanns Eisler» de Berlín y Detmold, ha sido concertino de la JONDE, miembro de la European Union Youth Orchestra y de la Barock-Akademie de la HfM Detmold, así como becario en la Deutsches Symphonie-Orchester Berlín. Es miembro de la Orquestra de Cadaqués desde el año 2002 y del Bach-Collegium Salamanca desde su fundación el año 2013. Desde 2006 es miembro del Cuarteto Granados con el que, entre otros, realiza conciertos en los ciclos de la Fundación Juan March (Madrid), Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Almagro, en el Festival Internacional Presjovem de Córdoba y recientemente dentro de los ciclos XX/XXI del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) en el Museo Centro de Arte Reina Sofía, y del Proyecto Europa con el ciclo «El cuarteto español» en el Instituto Cervantes de Munich, Bucarest y Cracovia en cooperación con el CNDM.

Amat Santacana es miembro fundador del Qvixote Quartet en 2006, con quien ha actuado en toda Europa y Sudamérica. Estudia violonchelo y música de cámara en Barcelona, Salamanca, Viena, Stuttgart y Zurich y se instruye en el arte del cuarteto de cuerda en la European Chamber Music Academy con grandes especialistas mundiales como Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Shmuel Ashkenasi y Christoph Richter, entre otros. Ha compartido escenario con destacados músicos como los miembros del Cuarteto Casals, Kennedy Moretti, Gordan Nikolic y Khatia Buniatishvili. Asimismo, ha participado en la grabación del disco ‘Tempo Rubato’ de Mayte Martin, con quien ha realizado diversas giras. En el campo de la interpretación con instrumentos históricos ha tocado con la Orquesta Barroca de Mallorca de Barry Sargent y la Orquesta del Montsalvat. Ha interpretado en diversas ocasiones la ‘Integral de las seis suites para violonchelo solo’ de J. S. Bach. Además, ha grabado el disco de las ‘Sonatas para violonchelo y bajo continuo’ de Antonio Vivaldi con Roel Dieltiens, premiado con el prestigioso ‘Editor’s choice’ de la revista Gramophone.

NOTAS AL PROGRAMA

ANTONIO GRUEIRO BOUZA

El concierto que nos presenta el Trío Oliú-Santacana-Hase permite, con retraso debido a la pandemia de COVID 19, a la Sociedad Filarmónica de A Coruña continuar con la conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.

La obra que abre el programa Sonata para violín y piano en Re Mayor Op. 12  nº1, escrita entre 1796 y 1798 comienza con un Allegro con brío con forma de sonata clásica, con dos temas enfrentados. El Andante con moto es un tema con variaciones, forma que emplearía Beethoven muy frecuentemente en obras posteriores. El movimiento final Rondo: Allegro, tiene un motivo revolotean presentado por el violín que constituye el estribillo del movimiento conclusivo.

7 Variaciones para violonchelo y piano “A los hombres que sienten el amor” (Bei Männern, welche Liebe fühlen) de “La Flauta Mágica” de Mozart.

Las variaciones, escritas probablemente en 1801, recorren los distintos estados de ánimo, pasando de los bailes cortesanos del XVIII al romanticismo del XIX, expresado en la melancolía de la cuarta variación y la característica gravedad Beethoveniana de la meditabunda sexta.

Trío para violín, violonchelo y piano en Do Menor Op. 1 nº 3.

Compuesto en l795, es la última pieza del primer grupo de obras escritas por Beethoven. Son particularmente importantes los dos movimientos extremos Allegro y Prestissimo.

El Allegro página oscura y apasionada tiene estructura de forma sonata bitemática, presenta dos temas destacados, una frase interrogativa de tosca belleza que preanuncia el tema de Prometeo; el segundo tema, un motivo doloroso, confiere a todo el fragmento personalidad romántica.

El finale Prestissimo es el otro fragmento angular del trío que está a la altura del Allegro, después de una introducción “patética” como la del primer movimiento, aparece el tema principal de carácter melancólico con ritmo brillante y combativo que  crea un sentimiento de gozosa fantasía, finalizando dulcemente en la tonalidad de do mayor.

Los movimientos centrales, Andante y Menuetto quasi allegro  son, en opinión de los estudiosos de Beethoven, menos interesantes. El Andante es un tema de lied y cinco variaciones. El Menuetto quasi allegro, es un Scherzo con abruptos cambios de humor.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.