Wanda Landowska (1879-1959)

Wanda Landowska (1879-1959)

(Varsovia – Polonia, 5-7-1879, Lakeville (USA), 16-8-1959). Ademais de clavicembalista, foi pianista e compositora. Comeza aos 4 anos o estudo do piano con J. Kleczynski, continuando no Conservatorio de Varsovia con A.  Michalowski. Desde 1896 estudou composición en Berlín, con H. Urban. Estableceuse en París en 1900 e alí ensinou na Schola Cantorum. Deixou o piano polo clavicémbalo, e en 1903 actuou por primeira vez con este instrumento, comezando desde 1906 varias xiras por Europa, América, Africa, etc. Por suxestión súa, Falla (1926) e Poulenc (1927) escribiron os primeiros e máis modernos traballos para clavicémbalo. En 1941 establécese nos Estados Unidos, en Lakeville, onde permaneceu ata a súa morte. É autora dun gran número de ensaios e escritos científicos relacionados coa interpretación das obras para clave, así como composicións para orquestra, cancións e páxinas para piano.

Actuacións para a nosa Sociedade

Soamente rexístrase unha actuación o 10 de Xaneiro de 1921, na que interpretou ao clave e ao piano.

Wanda Landowska (1879-1959)

(Varsovia – Polonia, 5-7-1879, Lakeville (USA), 16-8-1959). Además de clavicembalista, fue pianista y compositora. Comienza a los 4 años el estudio del piano con J. Kleczynski, continuando en el Conservatorio de Varsovia con  A. Michalowski. Desde 1896 estudió composición en Berlín, con H. Urban. Se estableció en París en 1900 y allí enseñó en la Schola Cantorum. Dejó el piano por el clavicémbalo, y en 1903 actuó por primera vez con este instrumento, comenzando desde 1906 varias giras por Europa, América, Africa, etc. Por sugerencia suya, Falla (1926) y Poulenc (1927) escribieron los primeros y más modernos trabajos para clavicémbalo. En 1941 se establece en los Estados Unidos, en Lakeville, donde permaneció hasta su muerte. Es autora de un gran número de ensayos y escritos científicos relacionados con la interpretación de las obras para clave, así como composiciones para orquesta, canciones y páginas para piano.

 

Actuaciones para nuestra Sociedad

Solamente se registra una actuación el 10 de Enero de 1921, en la que interpretó al clave y al piano.