Pau Casals (1876-1973)

Pau Casals (1876-1973)

(O Vendrell – Tarragona, 29-12-1876, Porto Rico, 22-10-1973). Unha das personalidades musicais máis importantes de todos os tempos, a figura de Casals  mereceu o respecto e admiración do mundo musical na súa tripla faceta de excepcional violonchelista,  compositor e director de orquestra. En 1895 xa era primeiro violoncelo de Opéra de París e en 1901 realiza a primeira xira polos Estados Unidos coa fama de ser o mellor violonchelista do seu tempo. En 1919 fundou en Barcelona a súa propia orquestra e promoveu a  creación da «Associació Obreira de Concerts» co fin de que as clases traballadoras puidesen gozar do ben cultural da música, ata entón reservado unicamente ás persoas podentes.
Home comprometido cos problemas do seu tempo e de criterios moi firmes e definidos, o seu labor en prol da concordia entre os pobos é premiada coa Medalla da Paz da ONU.

Actuacións para a nosa Sociedade
A nosa Sociedade tivo a honra de recibir a visita deste egrexio artista en varias ocasións. A primeira en dous concertos celebrados os días 4 e 5 de Agosto de 1906, acompañado polo pianista Harold Baüer. Máis tarde, o 24 de Abril de 1909, formando parte do seu famoso trío con Cortot e Thibaud, e a súa última actuación, antes do exilio, o 19 de Novembro de 1926 acompañado  pola pianista Net.

Pau Casals (1876-1973)

(El Vendrell – Tarragona, 29-12-1876, Puerto Rico, 22-10-1973). Una de las personalidades musicales más importantes de todos los tiempos, la figura de Casals  ha merecido el respeto y admiración del mundo musical en su triple faceta de excepcional violonchelista,  compositor y director de orquesta. En 1895 ya era primer violonchelo de la Opera de París y en 1901 realiza la primera gira por los Estados Unidos con la fama de ser el mejor violonchelista de su tiempo. En 1919 fundó en Barcelona su propia orquesta y promovió la  creación de la «Associació Obrera de Concerts» con el fin de que las clases trabajadoras pudiesen disfrutar del bien cultural de la música, hasta entonces reservado únicamente a las personas pudientes.
Hombre comprometido con los problemas de su tiempo y de criterios muy firmes y definidos, su labor en pro de la concordia entre los pueblos es premiada con la Medalla de la Paz de la ONU.

Actuaciones para nuestra Sociedad
Nuestra Sociedad tuvo el honor de recibir la visita de este egregio artista en varias ocasiones. La primera en dos conciertos celebrados los días 4 y 5 de Agosto de 1906, acompañado por el pianista Harold Baüer. Más tarde, el 24 de Abril de 1909, formando parte de su famoso trío con Cortot y Thibaud, y su última actuación, antes del exilio, el 19 de Noviembre de 1926 acompañado  por el pianista Net.