Ofelia Nieto (1898-1931)

Ofelia Nieto (1898-1931)

(Algete, Madrid 18-3-1898 – Madrid, 22-3-1931). Famosa soprano española, irmá da igualmente soado cantante Angeles Ottein, tres anos maior que Ofelia. Estudou no Conservatorio de Madrid con Lorenzo Simonetti. Debuta no Teatro Real de Madrid na estrea de Maruxa, baixo a dirección de Pablo Lúa. O éxito alcanzado fai que pronto teña oportunidade de cantar Ernani, Madama Butterfly e A Boheme. Realiza unha xira por España xunto coa súa irmá, Angeles Ottein e o pianista Raffaele Terragnolo. En outubro de 1919 preséntase no Teatro A Pergola de Florencia cantando Manon e Aida. En 1921 realiza unha serie de actuacións en Sudamérica, presentándose no Teatro Municipal de Rio de Janeiro, Teatro Abreu de Mexico, Colón de Buenos Aires e outros importantes coliseos. Son compañeiros de repartición a partir de agora grandes figuras da lírica como Aureliano Pertile, Perico Schipa, José Mojica, Hipólito Lázaro, Miguel Freta ou Giacomo Lauri-Volpi. En 1926 canta na Scala de Milán a instancias de Toscanini a ópera Lohengrin con Pertile. En 1928, cando se atopaba no cénit da súa carreira, retírase dos escenarios para contraer matrimonio co sevillano Felipe Cubas, morrendo tres anos despois en Madrid con só 33 anos de idade.

Actuacións para a nosa Sociedade
Actuou en cinco ocasiones para a Filarmónica: o 15-11-1924 (termina cantando a Chané), o 20 e 21-11-1925 (piano Berdión e frauta Suárez), o 27-12-1927 (con Parodi ao piano) e o 29-12-1927, a despedida, con obras de Chané, Serrano, Guridi, Mascagni, etc.

Ofelia Nieto (1898-1931)

(Algete, Madrid 18-3-1898 – Madrid, 22-3-1931). Famosa soprano española, hermana de la igualmente célebre cantante Angeles Ottein, tres años mayor que Ofelia. Estudió en el Conservatorio de Madrid con Lorenzo Simonetti. Debuta en el Teatro Real de Madrid en el estreno de Maruxa, bajo la dirección de Pablo Luna. El éxito alcanzado hace que pronto tenga oportunidad de cantar Ernani, Madama Butterfly y La Boheme. Realiza una gira por España junto con su hermana, Angeles Ottein y el pianista Raffaele Terragnolo. En Octubre de 1919 se presenta en el Teatro La Pergola de Florencia cantando Manon y Aida. En 1921 realiza una serie de actuaciones en Sudamérica, presentándose en el Teatro Municipal de Rio de Janeiro, Teatro Abreu de Mexico, Colón de Buenos Aires y otros importantes coliseos. Son compañeros de reparto a partir de ahora grandes figuras de la lírica como Aureliano Pertile, Tito Schipa, José Mojica, Hipólito Lázaro, Miguel Fleta o Giacomo Lauri-Volpi. En 1926 canta en la Scala de Milán a instancias de Toscanini la ópera Lohengrin con Pertile. En 1928, cuando se encontraba en el cénit de su carrera, se retira de los escenarios para contraer matrimonio con el sevillano Felipe Cubas, muriendo tres años después en Madrid con sólo 33 años de edad.
Actuaciones para nuestra Sociedad
Actuó en cinco ocasiones para la Filarmónica: el 15-11-1924 (termina cantando a Chané), el 20 y 21-11-1925 (piano Berdión y flauta Suárez), el 27-12-1927 (con Parodi al piano) y el 29-12-1927, la despedida, con obras de Chané, Serrano, Guridi, Mascagni, etc.