Nicanor Zabaleta (1907-1993)

Nicanor Zabaleta (1907-1993)

(San Sebastián, 7-1-1907, San Juan de Porto Rico, 31-3-1993). Arpista e compositor español, foi considerado un dos máis brillantes virtuosos deste instrumento do pasado século XX. Estudou na súa cidade natal, en Madrid e en París con M. Tournier e E. Cools. O seu dominio técnico do instrumento, conxugado coa súa exquisita musicalidad, permitiulle realizar unha fulgurante carreira internacional, tanto en recital  ou como solista coas mellores orquestras e directores do mundo. A súa gravación para Deutsche Grammophon do Concerto para Frauta e Arpa de Mozart, con W. Schulz, Filarmónica de Viena e Karl Böhm, constitúe un documento sonoro de auténtica referencia. Profesor no Conservatorio de Caracas e na Academia Chigiana de Siena, casa aos 45 anos coa portorriqueña Graciella Torres, vivindo moitos anos nese país. É posuidor da Gran Cruz de Alfonso X o Sabio, a Medalla de Ouro ao Mérito no Traballo, a Medalla de Ouro de Belas Artes e o Premio Nacional de Música.

Actuacións Para a nosa Sociedade
Tres veces presentouse na Filarmónica coruñesa este eminente artista: o 13 de Novembro de 1956, o 30 de Outubro de 1958 e o 23 de Abril de 1970.

Nicanor Zabaleta (1907-1993)

(San Sebastián, 7-1-1907, San Juan de Puerto Rico, 31-3-1993). Arpista y compositor español, ha sido considerado uno de los más brillantes virtuosos de este instrumento del pasado siglo XX. Estudió en su ciudad natal, en Madrid y en París con M. Tournier y E. Cools. Su dominio técnico del instrumento, conjugado con su exquisita musicalidad, le permitió realizar una fulgurante carrera internacional, tanto en recital  o como solista con las mejores orquestas y directores del mundo. Su grabación para Deutsche Grammophon del Concierto para Flauta y Arpa de Mozart, con W. Schulz, Filarmónica de Viena y Karl Böhm, constituye un documento sonoro de auténtica referencia. Profesor en el Conservatorio de Caracas y en la Academia Chigiana de Siena, se casa a los 45 años con la puertorriqueña Graciella Torres, viviendo muchos años en ese país. Es poseedor de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, la Medalla de Oro de Bellas Artes y el Premio Nacional de Música.


Actuaciones Para nuestra Sociedad
Tres veces se presentó en la Filarmónica coruñesa este eminente artista: el 13 de Noviembre de 1956, el 30 de Octubre de 1958 y el 23 de Abril de 1970.