Nathan Milstein (1903-1992)

Nathan Milstein (1903-1992)

Mironovich Nathan Milstein (Odessa 31-12-1903 – Londres 21-12-1992), foi discípulo  dos soados profesores Pyotr Stoljarsky e Leopold Auer. En 1921 Milstein coñece ao soado pianista Vladimir Horowitz, facéndose bos amigos e comezando a ofrecer concertos xuntos. En 1926 viaxa a Bélxica co propósito de recibir leccións de Eugene Isaye. Interpreta para el obras de violín só de Bach e Paganini. Despois de escoitalo, Isaye declara ao mozo virtuoso que nada máis pode ensinarlle. Trasládase a América, onde chega en outubro de 1929, adquirindo a nacionalidade americana en 1945. Fixa máis tarde a súa residencia en Londres, chegando o éxito mundial ao seu cénit os anos seguintes á Segunda Guerra Mundial. Os seus recitais anuais nos Festivais de Viena e Salzburgo, constituíron acontecementos musicais do máis alto nivel.

Actuacións para a nosa Sociedade

Nathan Milstein actuou para a nosa Sociedade en tres ocasiones: o 15-11-1927, figurando algunha obra de Sarasate no programa, o 5-12-1930, ao piano Guimpel, e o 20-12-1933 con Vitale ao piano.

Nathan Milstein (1904-1992)

Mironovich Nathan Milstein (Odessa 31-12-1903 – Londres 21-12-1992), fue discípulo  de los célebres profesores Pyotr Stoljarsky y Leopold Auer. En 1921 Milstein conoce al célebre pianista Vladimir Horowitz, haciéndose buenos amigos y comenzando a ofrecer conciertos juntos. En 1926 viaja a Bélgica con el propósito de recibir lecciones de Eugene Isaye. Interpreta para él obras de violín solo de Bach y Paganini. Después de escucharlo, Isaye declara al joven virtuoso que nada más puede enseñarle. Se traslada a América, a dónde llega en Octubre de 1929, adquiriendo la nacionalidad americana en 1945. Fija más tarde su residencia en Londres, llegando el éxito mundial a su cénit los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Sus recitales anuales en los Festivales de Viena y Salzburgo, constituyeron acontecimientos musicales del más alto nivel.

Actuaciones para nuestra Sociedad

Nathan Milstein ha actuado para nuestra Sociedad en tres ocasiones: el 15-11-1927, figurando alguna obra de Sarasate en el programa, el 5-12-1930, al piano Guimpel, y el 20-12-1933 con Vitale al piano.