Martha Argerich (1941)

Martha Argerich (1941)

Esta gran pianista arxentina, nace en Buenos Aires o 5 de Xuño de 1941. O seu primeiro contacto co piano foi cando contaba soamente con 3 anos de idade. Aos 5 estuda co profesor Vicenzo  Scaramuzza, debutando na súa cidade natal aos 8. En 1955 escóitaa Friedrich Gulda e ofrécese como profesor do novo talento en Viena. «Haceme quedar ben, piba», lembra ela como así a despediu o entón presidente Juan Domingo Perón, despois de facilitar a súa viaxe por medio do nomeamento dos seus pais en cargos diplomáticos dentro da embaixada Arxentina en Austria. En 1957 gana o Premio Busoni de Bolzano e o do Concurso de Xenebra. En 1965 o Chopin de Varsovia e os seus triunfos sucédense ao longo do mundo enteiro. Ao principio dos anos oitenta cultiva intensamente a música de cámara co violinista Gidon Kremer e o violonchelista Mischa Maisky. En setembro de 1999 celébrase en Buenos Aires o primeiro Concurso Internacional de Piano «Martha Argerich» e en novembro do mesmo ano o segundo Festival Musical Martha Argerich en Xapón.

Actuacións para a nosa Sociedade
Ofrece un concerto o 21 de Xaneiro de 1969, con obras de Bach, Schumann, Debussy e a Sonata Op. 58 de Chopin.

Martha Argerich (1941)

Esta gran pianista argentina, nace en Buenos Aires el 5 de Junio de 1941. Su primer contacto con el piano fue cuando contaba solamente con 3 años de edad. A los 5 estudia con el profesor Vicenzo  Scaramuzza, debutando en su ciudad natal a los 8. En 1955 la escucha Friedrich Gulda y se ofrece como profesor de la joven talento en Viena. «Haceme quedar bien, piba», recuerda ella como así la despidió el entonces presidente Juan Domingo Perón, después de haber facilitado su viaje por medio del nombramiento de sus padres en cargos diplomáticos dentro de la embajada Argentina en Austria. En 1957 gana el Premio Busoni de Bolzano y el del Concurso de Ginebra. En 1965 el Chopin de Varsovia y sus triunfos se suceden a lo largo del mundo entero. Al principio de los años ochenta cultiva intensamente la música de cámara con el violinista Gidon Kremer y el violonchelista Mischa Maisky. En Septiembre de 1999 se celebra en Buenos Aires el primer Concurso Internacional de Piano «Martha Argerich» y en Noviembre del mismo año el segundo Festival Musical Martha Argerich en Japón. 
Actuaciones para nuestra Sociedad
Ofrece un concierto el 21 de Enero de 1969, con obras de Bach, Schumann, Debussy y la Sonata Op. 58 de Chopin.