José Iturbi (1895-1980)

José Iturbi (1895-1980)

Este soado e polifacético pianista español, que ademais foi compositor, director de orquestra, actor cinematográfico e piloto de aviación, nace en Valencia o 28 de Novembro de 1895, falecendo en Hollywood (Os Angeles), o 28 de Xuño de 1980. Aos sete anos convértese no principal sustento da súa familia, debendo tocar de 12 a 14 horas diarias no primeiro cinema mudo que se montou en Valencia: Cinema Turia. En París, recibe leccións de Wanda Landowska, a que lle fixo modificar a súa técnica por completo. En Xenebra consegue a Cátedra de Piano que noutro tempo ostentou Franz Liszt. En 1929 debuta nos Estados Unidos coa Orquestra de Filadelfia dirixida por Leopold Stokowski con éxito clamoroso. A Rochester Philharmonic noméao Director Titular e en México forma a súa propia Orquestra. En 1949 volve a Valencia a fin de potenciar á súa Orquestra Municipal. Consegue realizar unha xira por Europa coa devandita Orquestra, sendo a primeira vez que unha orquestra española preséntase ante o público europeo. Como actor participou en sete películas en Hollywood e como piloto de aviación acumulou máis de 800 horas de voo como membro da CAP (Civil Air Patrol) durante a guerra.

Actuacións para a nosa Sociedade

Na nosa Sociedade actuou en catro ocasiones: a primeira, xunto coa súa irmá Amparo, o 2-12-1914. Os outros tres concertos tiveron lugar o 19-4-1928, o 4-1-1929 e o 20-5-1954. Aínda que non fose un acto organizado pola Filarmónica, é de destacar a última aparición do pianista valenciano na nosa cidade o 26 de Maio de 1972 nunha Función de Gala benéfica. Na primeira parte interpretou obras de Handel, Beethoven e Chopin, e na segunda, esta vez acompañado da Orquestra de Cámara da Coruña, ofreceu unha emotiva versión do Concerto nº 20 en Re menor de Mozart, o seu concerto mozartiano favorito. É de destacar o talante sinxelo e cordial que en todo momento exhibiu o xa consagrado artista ante os membros da nosa modesta orquestra, deixando un indeleble recordo en todos eles.

José Iturbi (1895-1980)

Este célebre y polifacético pianista español, que además fue compositor, director de orquesta, actor cinematográfico y piloto de aviación, nace en Valencia el 28 de Noviembre de 1895, falleciendo en Hollywood (Los Angeles), el 28 de Junio de 1980. A los siete años se convierte en el principal sustento de su familia, debiendo tocar de 12 a 14 horas diarias en el primer cine mudo que se montó en Valencia: Cinema Turia. En París, recibe lecciones de Wanda Landowska, la que le hizo modificar su técnica por completo. En Ginebra consigue la Cátedra de Piano que en otro tiempo ostentó Franz Liszt. En 1929 debuta en los Estados Unidos con la Orquesta de Filadelfia dirigida por Leopold Stokowski con éxito clamoroso. La Rochester Philharmonic lo nombra Director Titular y en México forma su propia Orquesta. En 1949 vuelve a Valencia a fin de potenciar a su Orquesta Municipal. Consigue realizar una gira por Europa con dicha Orquesta, siendo la primera vez que una orquesta española se presenta ante el público europeo. Como actor participó en siete películas en Hollywood y como piloto de aviación acumuló más de 800 horas de vuelo como miembro de la CAP (Civil Air Patrol) durante la guerra.

Actuaciones para nuestra Sociedad

En nuestra Sociedad actuó en cuatro ocasiones: la primera, junto con su hermana Amparo, el 2-12-1914. Los otros tres conciertos tuvieron lugar el 19-4-1928, el 4-1-1929 y el 20-5-1954. Aunque no fuese un acto organizado por la Filarmónica, es de destacar la última aparición del pianista valenciano en nuestra ciudad el 26 de Mayo de 1972 en una Función de Gala benéfica. En la primera parte interpretó obras de Handel, Beethoven y Chopin, y en la segunda, esta vez acompañado de la Orquesta de Cámara de La Coruña, ofreció una emotiva versión del Concierto nº 20 en Re menor de Mozart, su concierto mozartiano favorito. Es de destacar el talante sencillo y cordial que en todo momento exhibió el ya consagrado artista ante los miembros de nuestra modesta orquesta, dejando un imborrable recuerdo en todos ellos.