Joaquín Achúcarro (1932)

Joaquín Achúcarro (1932)

Nacido en Bilbao no ano 1932, a súa carreira profesional comeza despois de ser laureado no Concurso Internacional de Liverpool 1959.

Desde entón traballou en 58 países, con 206 orquestras como a Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Nova York, Sinfónica de Londres, New Philharmonia, London Philharmonic, Chicago Symphony, a Filarmónica dos Angeles, etc. España, etc, así como con 343 directores , algúns da talla de Abbado, Chailly, Mehta , Menuhin e Ozawa.

 
 Actuacións para a nosa Sociedade
Na nosa Sociedade actuou en tres ocasiones: o 25 de Abril de 1961, o 13 de Decembro do mesmo ano e o 24 de Abril de 1963.

Joaquín Achúcarro (1932)

Nacido en Bilbao en el año 1932, su carrera profesional comienza después de ser laureado en el Concurso Internacional de Liverpool 1959.

Desde entonces ha trabajado en 58 países, con 206 orquestas como la Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Nueva York, Sinfónica de Londres, New Philharmonia, London Philharmonic, Chicago Symphony, la Filarmónica de Los Angeles, etc. España, etc, así como con 343 directores , algunos de la talla de Abbado, Chailly, Mehta , Menuhin y Ozawa.

 

Actuaciones para nuestra Sociedad
En nuestra Sociedad ha actuado en tres ocasiones: el 25 de Abril de 1961, el 13 de Diciembre del mismo año y el 24 de Abril de 1963.