NOVAS PARA REPARTO/ADXUDICACIÓN DE ENTRADAS ANTE AS RESTRICCIONS DE AFORO

Estimados socios/ as. Como xa saberedes polos medios de comunicación, as medidas  da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia limítannos o aforo dos concertos a 30 espectadores.
Dado que os concertos poden levar a cabo, cremos conveniente seguir con a  celebración dos dous que restan para completar a primeira parte da tempada 20-21, e se as medidas permíteno, cos que pensamos programar de xaneiro a maio para completar a tempada. O concerto do día 17 de novembro (Cuarteto Camelias), pode celebrarse sen perigo de anulación, pois ao ser músicos do persoal da Orquestra Sinfónica de Galicia, residentes na cidade ou arredores, non lles afectan as restricións de mobilidade vixentes na actualidade.
Para asistir aos dous concertos con aforo de 60 (na actualidade, restrinxido a tan só 30) persoas realizamos un sorteo, e descontando os socios/ as que escusaron a súa asistencia, hai neste momento 17 socios que non puideron asistir a ningún dos dous. Estes 17  socios, xunto con outros 13, elixidos  por sorteo, serán os que se citarán para asistir ao próximo concerto.
Nos sucesivos concertos realizaranse novos sorteos eliminando dos mesmos aos socios que acudiron a algún dos anteriores concertos, procurando que todos, ou a maioría de socios  que o desexen, poidan asistir ao maior número deles.
Do mesmo xeito que fixemos nos dous últimos concertos celebrados, aos socios/ as,   que poidan asistir comunicaráselles por mail ou por teléfono. Rogamos aos socios/ as que consulten a páxina web da sociedade: filarmónicacoruna. com, así como no Facebook da nosa Sociedade, onde actualizaremos regularmente os cambios que se vaian producindo segundo as normas ditadas.
Esperando que a situación  mellore, e que en breve poida aumentarse o aforo,  pedindo aos socios  comprensión coa decisión tomada, recibide un cordial saúdo.
A Xunta directiva
A Coruña 9 de novembro de 2020

 

 

Estimados socios/as.

Como ya sabréis por los medios de comunicación, las medidas  de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia nos limitan el aforo de los conciertos a 30 espectadores.

Dado que los conciertos pueden llevarse a cabo, creemos conveniente seguir con la  celebración de los dos que restan para completar la primera parte de la temporada 20-21, y si las medidas lo permiten, con los que pensamos programar de enero a mayo para completar la temporada. El concierto del día 17 de noviembre (Cuarteto Camelias), puede celebrarse sin peligro de anulación, pues al ser músicos de la plantilla de la Orquesta Sinfónica de Galicia, residentes en la ciudad o alrededores, no les afectan las restricciones de movilidad vigentes en la actualidad.

Para asistir a los dos conciertos con aforo de 60 personas realizamos un sorteo, y descontando los socios/as que excusaron su asistencia, hay en este momento 17 socios que no han podido asistir a ninguno de los dos. Estos 17  socios, junto con otros 13, elegidos  por sorteo, serán los que se citarán para asistir al próximo concierto.

En los sucesivos conciertos se realizarán nuevos sorteos eliminando de los mismos a los socios que acudieron a alguno de los anteriores conciertos, procurando que todos, o la mayoría de socios  que lo deseen, puedan asistir al mayor número de ellos.

Al igual que hicimos en los dos últimos conciertos celebrados, a los socios/as,   que puedan asistir se les comunicará por mail o por teléfono.

Rogamos a los socios/as que consulten la página web de la sociedad: filarmónicacoruna.com, así como en el Facebook de nuestra Sociedad, dónde actualizaremos regularmente los cambios que se vayan produciendo según las normas dictadas.

Esperando que la situación  mejore, y que en breve pueda aumentarse el aforo,  pidiendo a los socios  comprensión con la decisión tomada, recibid un cordial saludo.

 

La Junta directiva

A Coruña 9 de noviembre de 2020

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.