4 de MAIO. CONCENTUS CRUNIENSIS

IN MEMORIAM ADELA ESTÉVEZ CAMPOS

 

COMPONENTES

 Xiana Insua Pardo, soprano

Nuria Garcia Amigo, contralto

Alberto Roca Moro, tenor

David González Piñeiro, barítono

Juan José Dios Cañada, traverso

María Fraile Cancela, flauta de pico

Uxía Delgado, laúd y guitarra renacentistas

Adolfo Alemany, viola da gamba

Uxía Castelo Castro, percusión

Julián Jesús Pérez, director

 

Música del tiempo de Cervantes

 

Cancionero Musical de Palacio (Madrid, Ss. XV-XVI)

Anónimo: Din di rin

Juan del Encina (1468 – 1529): Pues que jamás olvidaros

Transcripción de autor anónimo

 

Recopilación de Sonetos y Villancicos (Sevilla, 1560)

Juan Vásquez (c. 1500-d. 1560): Por vida de mis ojos

 

Orphenica Lyra, Libro de música para vihuela (Sevilla, 1554)

Juan Vásquez (c. 1500-d. 1560): Duélete de mí, señora

Transcripción de Miguel de Fuenllana (c.1500 – 1579)

 

Los seys libros del Delphin (Valladolid, 1538)

Luis de Narváez (ca. 1500-1552): La canción del Emperador

Sobre “Mille Regretz” de Josquin des Près

 

Libro de música de vihuela (Salamanca, 1552)

Diego Pisador (1509? – 1557): Si la noche haze escura

 

Tres libros de Música en cifra para vihuela (Sevilla, 1546)

Alonso Mudarra (c. 1510-1580): Si viesse e me levasse

 

Tres Libros de Música en cifra para vihuela (Sevilla, 1546)

Alonso Mudarra (1510-1580): Claros y frescos ríos

Texto de Juan Boscán (1487-1542)

 

Cancionero de Uppsala (Venecia, 1556)

Anónimo: Soy serranica

Mateo Flecha (1481-1553): Teresica Hermana

 

Cancionero de la Sablonara (Munich, s. XVII)

Anónimo (s. XVII): Seguidillas en eco

 

 

II

Música en la obra de Cervantes

Cancionero Musical de Palacio (Madrid, s. XV)

Antonio Ribera: Por unos puertos arriba

Romance de Cardenio en Sierra Morena

Don Quijote de la Mancha, I, cap. XXIII y XXIV

 

Gabriel: De la dulce mi enemiga

Don Quijote de la Mancha, II, cap. XXXVIII

 

Anónimo: Tres morillas

El celoso extremeño

 

El Maestro (Valencia, 1538)

Luis de Milán (a. 1500-d. 1561): Sospiraste, Valdovinos

Romance de Valdovinos

Don Quijote de la Mancha, I, cap. VI

 

Libro de Música de Vihuela (Salamanca, 1552)

Diego Pisador (ca. 1510-d. 1557): Flérida, para mí dulce

Texto: Garcilaso de la Vega, Égloga III (fragmento)

 

Cancionero de Medinaceli (S. XVI)

Anónimo: Romance de Don Gaiferos

Don Quijote de la Mancha, II, cap. XXVI

 

Romances y Letras a tres voces (s. XVII)

Anónimo: Al villano se la dan

El rufián viudo

 

Libro Segundo de Tonos y Villancicos (Roma, 1624)

Juan Arañés (¿? – h. 1649): Chacona

La ilustre fregona

 

NOTAS AO PROGRAMA

Por Julián Jesús Pérez Fernández

Este concerto é unha homenaxe a Miguel de Cervantes (1547-1616), o noso escritor máis universal. A súa figura e a súa obra merecen ser lembradas en todo tempo e lugar. O programa está estruturado en dous partes: “Música do tempo de Cervantes” e “Música na obra de Cervantes”.

Comezamos cun villancico anónimo do Cancionero Musical de Palacio (Madrid, ss. XV- XVI), de procedencia popular: “Din di rin”. Unha moza ve un reiseñor no prado e pídelle que vaia onde está o seu “amigo” e lle diga que ela está casada. A peza contén dúas estrofas que combinan termos en castelán, francés, provenzal e catalán, e alternan cun retrouso onomatopéyico.

Tamén pertence ao citado cancioneiro a segunda peza do programa: o villancico “Pues que jamás olvidaros”, de Juan del Encina. A súa temática é amorosa, e o autor soubo tratar o texto poético elaborando unha sinxela e expresiva peza que combina con elegancia dous tipos de texturas: polifónica e homofónica. A panxoliña está estruturado en forma ternaria (A1BA2). Nós escollemos a versión para voz e vihuela; o seu intabulación é de autor anónimo.

Ofrecemos a continuación un villancico de Juan Vázquez, incluído na súa Recopilación de Sonetos y Villancicos (Sevilla, 1560): “Por vida de mis ojos”. Escrito en forma ternaria (ABA), nel alternan as texturas polifónica para o retrouso (A) e homofónica para a estrofa (B). Unha vez máis nos atopamos cunha voz poética feminina: a muller dille ao cabaleiro que está namorada del. Seguidamente presentamos o villancico “Duélete de mí, señora”, composto a tres voces por Juan Vásquez; foi transcrito para voz e vihuela polo compositor e vihuelista Miguel de Fuenllana. Pertence ao Libro de Música para vihuela, intitulado Orphenica Lyra (Sevilla, 1554). A voz poética é a dun home que se sente triste porque non ve á súa amada, á que chama “señora”, e di que por ela suspira día a día.

Luis de Narváez foi un importante compositor español do Renacemento. Escribiu diversas obras para vihuela, recollidas en Los seys libros del Delphin (Valladolid, 1538). Escollemos unha peza inspirada na chanson “Mille Regretz” de Josquin des Près, figura central da escola polifónica franco-flamenca. Titúlase “La canción del Emperador” e era unha das obras favoritas de Carlos V.

Diego Pisador, compositor e vihuelista, incluíu no seu Libro de Música de Vihuela (Salamanca, 1552) a peza titulada “Si la noche haze escura”. O contido do texto lévanos a identificar a voz poética coa dunha muller apenada que espera ao seu amado. Está estruturada en forma de zéjel, algo habitual en moitos villancicos profanos do Século de Ouro.

Da magna obra Tres libros de Música en cifra para vihuela (Sevilla, 1546) presentamos dúas pezas de Alonso Mudarra. A primeira titúlase “Se viesse e me levasse”. Contén algunhas expresións como “miña vida”, “meo amigo”; por iso e pola súa estrutura parece estar inspirada nas cantigas de amigo de Martín Códax. O texto da segunda canción, “Claros y frescos ríos”, foi escrito por Juan Boscán a imitación de Petrarca: “Chiare, fresche, dolci acque”. Nel combínanse a invocación á natureza, a imaxe da muller amada e o pensamento da morte.

Continuamos con dúas obras do Cancionero de Uppsala (Venecia, 1556). A primeira, “Soy serranica”, é de autor anónimo. O seu retrouso é de orixe popular e a glosa ou estrofa é un texto culto. A voz poética feminina desenvolve o tema da serrana que sofre mal de amores e canta a súa desventura. “Teresica Hermana” consta de dúas seccións que poden interpretarse individualmente ou sen solución de continuidade. A primeira foi composta por Mateo Flecha el Viejo. Escrita en textura polifónico- imitativa, refírese á posibilidade do goce carnal que un home ofrécelle a unha muller; por momentos escoitamos a expresión onomatopéyica “de la fa ra ri rá”. A segunda sección, “Llaman a Teresica”, é de autor anónimo. Escrita basicamente en textura homofónica, mostra a preocupación da nai porque chama á súa filla e non vén.
Finalizamos a primeira parte cunha danza cantada de autor anónimo: “Seguidillas en eco”, do Cancionero de la Sablonara (Munich, S. XVII). O seu texto está escrito na forma estrófica citada no título. A seguidilla consta de catro versos alternos de sete e cinco sílabas, con rima asonante nos versos pares; musicalmente destacan o emprego de hemiolias e o efecto vocal contrastante do eco. O home protesta porque a muller fíxase noutros e non lle fai caso.

A segunda parte céntrase nunha mostra de romances, danzas e cancións que aparecen citadas en obras cervantinas (en tres Novelas Ejemplares e no Quijote), ou ben gardan relación con algunha delas. Utilizamos principalmente as transcricións de Miguel Querol, recollidas no caderno La Música en las obras de Cervantes, así como o seu estudo homónimo.

Comezamos con tres pezas do Cancionero Musical de Palacio. “Por unos puertos arriba” é un romance con texto de Juan del Encina e música de Antonio Ribera. Escrito en textura homofónica, o protagonista é un cabaleiro resentido que inspirou ao personaxe de Cardenio no Quijote. O episodio ao que se refire é o da penitencia de Cardenio en Sierra Morena (I, cap. XXIII e XXIV). A seguinte peza é “De la dulce mi enemiga”, do compositor e poeta Gabriel Mena (1470-1528). O seu texto recolle o tópico da amada como inimiga que rexeita corresponder ao cabaleiro namorado, posto en boca do personaxe arcádico de Grisóstomo, a quen Don Quijote atopa no seu camiño (II, cap. XXXVIII). Pechamos este breve bloque coa coñecida “Tres Morillas”, cuxo texto está escrito en forma de zéjel. Citada na novela El celoso extremeño, conta a historia de tres mozas mouras que se disputan a un home, pero só una delas conségueo; as outras dúas quedan “desmaídas” e con “las colores perdidas”. Está escrita a tres voces.

Luís de Milán, compositor e vihuelista valenciano, escribiu o Romance de Valdovinos, publicado na colección El Maestro (Valencia, 1538). Despois dunha tirada de versos recitada sobre a introdución de vihuela, o romance estrutúrase en forma de diálogo cantado entre unha moza moura e un mozo cristián. Cervantes cita a Valdovinos no Quijote (I, cap. V), pero o romance non figura no texto da novela.
Garcilaso de la Vega é o autor do texto “Flérida, para mí dulce y sabrosa”, cuxa musicalización está incluída no Libro de Música de Vihuela (Salamanca, 1552) de Diego Pisador. É un fragmento da Égloga III do ilustre poeta toledano que describe a beleza idealizada dunha paisaxe do Tajo (comeza co verso “Cerca del Tajo, en soledad amena”), segundo o tópico literario do locus amoenus. Conta a aparición dunha ninfa. O fragmento poético musicalizado é un diálogo entre dous pastores: Alcino e Tirreno. A relación coa obra cervantina é, neste caso, tanxencial. Pola súa temática, pódese asociar co episodio de Marcela e Grisóstomo, a novela pastoril interpolada na primeira parte do Quijote (I, cap. XII a XIV), ou mesmo con La Galatea, coa que comparte a mesma temática.

Dous versos do Romance de Don Gaiferos aparecen citados no capítulo XXVI da segunda parte do Quijote: “Caballero, si a Francia ides, / por Gaiferos preguntad”. Escrita a catro voces mixtas, esta peza atópase no Cancionero de Medinaceli. A súa textura é basicamente homofónica, aínda que presenta certos movementos horizontais, principalmente na parte de contralto.

De carácter ben diferente, “Al villano se la dan” é unha canción popular a tres voces e de textura homofónica; foi harmonizada no século XVII. Cervantes a cita en El rufián viudo, unha das súas Novelas Ejemplares. A canción pertence a un manuscrito conservado na Biblioteca Nacional e titulado Romances e Letras a Tres Voces.
O concerto finaliza coa Chacona de Juan Arañés, incluída no Libro Segundo de Tonos y Villancicos (Roma, 1624). Como tal, este baile está citado na novela La ilustre fregona. A chacona, a zarabanda e a folía foron os bailes máis populares en tempo de Cervantes (Querol, 1948: 102). A chacona era unha danza festiva e de ritmo rápido, aínda que a súa orixe non está claro: as opinións están repartidas entre unha posible orixe italiana, vasca ou mesmo americana. O texto conta o que ocorreu durante unha voda, feitos que foron mesmo comentados a posteriori: “Hubo millares de cosas, / y la fama lo pregona”. Musicalmente presenta unha harmonía sinxela, que contrasta coa riqueza rítmica provocada polas constantes hemiolias.

 

XIANA INSUA PARDO, soprano

Natural de Vilalba (Lugo), comienza sus estudios musicales en Viveiro. Posteriormente estudia piano y pedagogía musical en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Se integra en el Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia y en el Coro Gaos, con los que interpreta obras sinfónico-corales, óperas y repertorio a capella. También participa en la creación del Coro de Cámara de Viveiro (actualmente coro Tempus Fugit); es solista habitual de dicha formación. Como solista del Coro Gaos interpreta el Salmo 42 de Mendelssohn y la Fantasía Coral de Beethoven. También interviene en recitales de ópera con la pianista Ludmila Orlova.

En 2010 es becada para estudiar en Bologna. En 2015 retoma sus estudios de canto con la soprano Teresa Novoa en el Conservatorio Superior de Vigo. Es profesora de lenguaje musical, educación auditiva y vocal, coro e iniciación a la música en escuelas de música y conservatorios; también codirige el coro MiniGaos. Recibe lecciones y consejos de maestros como Manuela Soto, Marc Sala, Daniel Muñoz, Borja Quiza, María Teresa Bárbara Criado, Clara Panas, Patrizia Gallo, Martin Wölfel, Fabio Cetanni, Manuel Burgueras, Alberto Zedda y Carmen Subrido (en la actualidad).

 

NURIA GARCÍA AMIGO, contralto

Es maestra especialista en Educación Musical por la Universidad de Santiago. Amplía su formación en los cursos específicos de Pedagogía Orff con el maestro belga Jos Wuytack. Estudia Piano y Violín en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Se forma en canto con la soprano Carmen Subrido. Comienza su experiencia en la música de la mano de su padre, Xosé Carlos García Pardo, en las agrupaciones Zarabanda y Carl Orff (orquesta de percusión); con ellas graba un CD.

Inicia su andadura coral en 1994. Ha formado parte del Coro de Cámara de La Coruña, el Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia (como jefa de cuerda de contraltos y trabajando con maestros como James Ross, Joan Company, Víctor Pablo Pérez y Jesús López Cobos entre otros), el grupo de música antigua In Itinere de la Universidad de Santiago de Compostela, con el que grabó un CD como solista, Saor en Música, Música Doméstica o el cuarteto vocal LaCama. También ha colaborado con diversas agrupaciones corales de la ciudad.

 

ALBERTO ROCA MORO, tenor 

Es graduado en Canto, licenciado en Filología Hispánica y diplomado en escritura de guion audiovisual y animación 3D. Compagina su carrera docente con diferentes oportunidades musicales, escénicas y audiovisuales.

Nace en A Coruña, donde comienza sus estudios de guitarra española. Más adelante inicia su carrera de canto con Maite Bárbara. Desde 2006 trabaja con Diana Somkhieva, con quien finaliza la carrera profesional de Canto. Recibe formación de maestros como Carmen Subrido, Lola Bosom, Yolanda Montoussé, Vera Mamleew, Helena Lazarska y Adrián Castagnino.

Ha trabajado en producciones con directores musicales como Kent Nagano, Michael Gielen, Christopher Hogwood, Victor Pablo Pérez, Joshard Daus, Alberto Zedda, Joan Company, Maximino Zumalave. Ha sido dirigido escénicamente por Nikolaus Lehnhoff, Giancarlo Del Mónaco y Graham Vick.

Ha trabajado en el Europa Chor Akademie, y otros coros profesionales europeos en Francia, Alemania, Luxemburgo y España. Participa en festivales de ópera en A Coruña, Baden-Baden y Aix-en-Provence, así como en diferentes zarzuelas y óperas: Lohengrin, Werther, Evgeni Onegin, La fille du Régiment, I Puritani, Don Giovanni, Don Pasquale, La Verbena de la Paloma y La Corte de Faraón.

 

DAVID GONZÁLEZ PIÑEIRO, barítono

Natural de A Coruña. Inicia sus estudios en el Coro Cantabile y posteriormente en el Conservatorio Profesional de A Coruña, donde terminó sus estudios profesionales obteniendo el Premio Fin de Grado. Continuó su formación en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña con Antón de Santiago y María Teresa Bárbara Criado; se tituló con altas calificaciones.

Realizó numerosos cursos de técnica e interpretación vocal impartidos por Alberto Zedda, Martin Wölfel, Pablo Carballido, Edith Contreras y Begoña García-Tamargo, además de clases con repertoristas como Manuel Burgueras o Markus Fohr, y clases de dirección coral impartidas por Marco A. García de Paz o Esteban Sanz Vélez.

Como solista, dentro del campo del oratorio, llevó a cabo obras como Jepthe de Carisimi, Misa de Requiem de G. Faurè, Magnificat de A.Vivaldi, Misa en Re mayor Op.86 de A. Dvorák o la Misa de la Coronación de W. A. Mozart. Interpretó los roles principales en las óperas Dido & Aeneas de H. Purcell, Il segreto di Susanna de Ermanno Wolf-Ferrari o Porgy and Bess de George Gershwin, así como en las zarzuelas Katiuska, la mujer rusa o La del manojo de rosas, ambas de Pablo Sorozábal.

 

JUAN JOSÉ DIOS CAÑADA, traverso

Es profesor superior de flauta por el Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Amplía estudios con Maarika Yärvi (Orquesta de RTVE) y Claudia Walker (Sinfónica de Galicia). Durante varios años forma parte de la escuela de la OSG. Cursa un postgrado en Londres con Susan Milan y completa su formación con flautistas como Salvador Espasa, Magdalena Martínez, Jaime Martín, Jean Luc Urbain o Vicens Prats.

En 1999 es finalista en el III Ciclo de Jóvenes Intérpretes de la Fundación Barrié. Actúa en dúos con piano, arpa y guitarra y en diversas formaciones de música de cámara, entre las que destaca el grupo de cámara In Itinere de la Universidad de Santiago de Compostela, dirigido por Carlos Villanueva, y con el consort de flautas Zarabanda, dirigido por Xosé Carlos García Pardo. Colabora con la Orquestra de Cámara de la UDC, dirigida por Julián Jesús Pérez, y en conciertos organizados por el Aula de Música de la universidad coruñesa.

Es profesor titular de música en Secundaria en el IES Monte das Moas de A Coruña. También impartió clases de flauta travesera en el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña. Desde 2014 dirige la Tuna de Veteranos Ciudad de Cristal de A Coruña.

 

 

MARÍA FRAILE CANCELA, flauta de pico

Destacada clarinetista dentro de su generación, Inicia sus estudios en la Banda Municipal de Carballo y posteriormente en el Conservatorio de La Coruña, donde obtiene el título de profesora superior de clarinete. Realiza un Posgrado de Interpretación en la Universidad de La Coruña con José Luis Estellés y un Master en Interpretación con los profesores Michell Lethiec, Anthony Pay, Hans Deinzer y Henri Bok (clarinete bajo). Asimismo es discípula de Vicente Alberola en la Escuela de Práctica Orquestal de la OSG. Amplía los horizontes de su instrumento estudiando clarinete histórico con Eric Hoeprich y la reciente adquisición de dos chalumeaux para profundizar en las sonoridades y repertorios del S XVIII. Actualmente es profesora de clarinete en el Conservatorio de Santiago de Compostela.

Inicia su interés por la Música Antigua como flautista de pico en el grupo Música Doméstica. Perfecciona el estudio de este instrumento en la ESMAE de Oporto, donde realiza el Posgrado de Estudios Avanzados de Polifonía Renacentista, y en los cursos regulares de consort de flautas de pico The Recorder in the Renaissance con Pedro Sousa Silva.

 

JOSÉ ADOLFO ALEMANY ALEMANY, viola da gamba

Nace en Valencia, donde inicia sus estudios musicales de saxofón. Más tarde estudia contrabajo en los conservatorios de Castellón y La Coruña. Se perfecciona con destacados maestros internacionales y colabora con diversas agrupaciones orquestales y camerísticas.

Su experiencia profesional se inicia en la Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana, en la Orquesta de la Universidad de Valencia y en diversos grupos de cámara. También colabora con la Orquesta de Córdoba. Desde su traslado a Galicia se integra en diversas formaciones orquestales, como la Orquestra de Cámara Galega y la Orquestra de Cámara da Universidade da Coruña, con las que realiza giras por España y el extranjero. Pertenece a la Banda Municipal de A Coruña desde 1997 y en 2002 obtiene una plaza fija en dicha formación, donde trabaja bajo la dirección de maestros como Marcel van Bree y Juan José Ocón, entre otros.

Actualmente estudia viola de gamba con Francisco Luengo, conocido intérprete, pedagogo y luthier especializado en este instrumento. Asimismo ha realizado cursos de perfeccionamiento con profesores como Xurxo Varela, Sara Ruiz Martínez y Carmina Riveiro Repas Gonçalves.

 

UXÍA DELGADO, laúd y guitarra renacentistas

Nace en La Coruña, donde comienza sus estudios musicales. Años más tarde se traslada a Madrid para continuar con los estudios superiores de guitarra clásica con Gabriel Estarellas en el RCSMM, especializándose también durante esos años en el repertorio antiguo y en los instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, bajo las enseñanzas del profesor Jesús Sánchez. Ha asistido a diversos cursos de música antigua, en los que recibe clases de Paul O´Dette, Manuel Minguillón, Juan Carlos de Mulder, Pablo Zapico, Mónica Pustilnik, Evangelina Mascardi, Eugène Ferré, José Hernández Pastor, Richard Levitt y Hopkinson Smith. Ha formado parte de diversos grupos especializados en repertorio antiguo como la Capilla Renacentista, Ensemble Thesaurus, Il Parnasso Musicale, Ars Combinatoria y Scuola del Sospir, así como el dúo Zagalas, junto a la soprano Lore Agustí. También tiene experiencia coral como contralto en prestigiosas formaciones: el Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Ars Combinatoria, Ensamble Vocal Thesaurus y Capilla Renacentista de Madrid.

Actualmente continúa estudios superiores con Rafael Muñoz en el CSM de Vigo y es profesora en el conservatorio profesional Manuel Quiroga de Pontevedra.

 

UXÍA CASTELO CASTRO, percusión

Nace en La Coruña en 2001. Comienza su primer contacto con la música a los 5 años en la Escuela de Música Sementeira de Cambre. A los 8 años ingresa en el Conservatorio Profesional de Música de La Coruña como alumna de percusión con el profesor Miguel Castro. Durante su trayectoria musical participa en conciertos con la Banda Militar, la Orquesta de Niños de la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Banda de Música de Abegondo y el grupo de percusión Attaca del Conservatorio Profesional, entre otras formaciones. Participó activamente en distintos cursos de Merza Percusión en Agolada, organizados por Odaiko Percussion Group. Actualmente cursa estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de La Coruña.

 

JULIÁN JESÚS PÉREZ, director

Nace en La Coruña. Es doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura (sobresaliente cum laude), postgraduado en Educación Musical, licenciado en Filología Inglesa, titulado en Piano y diplomado en Dirección Coral. Actualmente es profesor titular de Música en Secundaria.

Inicia sus estudios musicales con María Moscoso y en el Conservatorio de La Coruña con Natalia Lamas y los amplía y perfecciona en España y en el extranjero con destacados maestros como Irina Moriatova e Ilona Timchenko (piano), Inés Rivadeneira (canto), Peter Phillips (polifonía), Javier Busto y Martin Schmidt (dirección coral). En 1991 recibe el premio Rosa Sabater de Polifonía en el curso Música en Compostela.

Actúa por toda España y en diversos países europeos. Creó y dirigió el Aula de Música de la Universidade da Coruña, en la que, además de formar y dirigir el Coro Universitario, la Camerata Vocal y la Orquestra de Cámara da UDC, organizó y gestionó ciclos de conciertos. Fundó y dirigió el Coro de Cámara Madrigalia y el Coro de Cámara de La Coruña. Trabaja como pianista de cámara con cantantes gallegos.

En el ámbito de la investigación ha publicado diversos libros y artículos en revistas universitarias y editoriales españolas y extranjeras.

 

NOTAS AL PROGRAMA

Por Julián Jesús Pérez Fernández

Este concierto es un homenaje a Miguel de Cervantes (1547-1616), nuestro escritor más universal. Su figura y su obra merecen ser recordadas en todo tiempo y lugar. El programa está estructurado en dos partes: “Música del tiempo de Cervantes” y “Música en la obra de Cervantes”.

Comenzamos con un villancico[1] anónimo del Cancionero Musical de Palacio (Madrid, ss. XV-XVI)[2], de procedencia popular: “Din di rin”. Una joven ve un ruiseñor en el prado y le pide que vaya donde está su “amigo” y le diga que ella está casada. La pieza contiene dos estrofas que combinan términos en castellano, francés, provenzal y catalán, y alternan con un estribillo onomatopéyico.

También pertenece al citado cancionero[3] la segunda pieza del programa: el villancico “Pues que jamás olvidaros”, de Juan del Encina. Su temática es amorosa, y el autor ha sabido tratar el texto poético elaborando una sencilla y expresiva pieza que combina con elegancia dos tipos de texturas: polifónica y homofónica. El villancico está estructurado en forma ternaria (A1BA2). Nosotros hemos escogido la versión para voz y vihuela; su intabulación es de autor anónimo.

Ofrecemos a continuación un villancico de Juan Vázquez, incluido en su Recopilación de Sonetos y Villancicos (Sevilla, 1560): “Por vida de mis ojos”. Escrito en forma ternaria (ABA), en él alternan las texturas polifónica para el estribillo (A) y homofónica para la estrofa (B). Una vez más nos encontramos con una voz poética femenina: la mujer le dice al caballero que está enamorada de él. Seguidamente presentamos el villancico “Duélete de mí, señora”, compuesto a tres voces por Juan Vásquez; fue transcrito para voz y vihuela por el compositor y vihuelista Miguel de Fuenllana. Pertenece al Libro de Música para vihuela, intitulado Orphenica Lyra (Sevilla, 1554). La voz poética es la de un hombre que se siente triste porque no ve a su amada, a la que llama “señora”, y dice que por ella suspira día a día.

Luis de Narváez fue un importante compositor español del Renacimiento. Escribió diversas obras para vihuela[1], recogidas en Los seys libros del Delphin (Valladolid, 1538). Hemos escogido una pieza inspirada en la chanson “Mille Regretz” de Josquin des Près, figura central de la escuela polifónica franco-flamenca. Se titula “La canción del Emperador” y era una de las obras favoritas de Carlos V.

[1] Instrumento antecesor de la guitarra

Luis de Narváez fue uno de los más importantes compositores españoles del Renacimiento. Escribió diversas obras para vihuela[4], recogidas en Los seys libros del Delphin (Valladolid, 1538). Hemos escogido una pieza inspirada en la canción polifónica “Mille Regretz” de Josquin des Près, polifonista de la escuela franco-flamenca. Se titula “La canción del Emperador” y era una de las obras favoritas de Carlos V.

Diego Pisador, compositor y vihuelista, incluyó en su Libro de Música de Vihuela (Salamanca, 1552) la pieza titulada “Si la noche haze escura”[5]. El contenido del texto nos lleva a identificar la voz poética con la de una mujer apenada que espera a su amado. Está estructurada en forma de zéjel, algo habitual en muchos villancicos profanos del Siglo de Oro.

De la magna obra Tres libros de Música en cifra para vihuela (Sevilla, 1546) presentamos dos piezas de Alonso Mudarra. La primera se titula “Si viesse e me levasse”. Contiene algunas expresiones como “miña vida”, “meo amigo”; por ello y por su estructura parece estar inspirada en las cantigas de amigo de Martín Códax. El texto de la segunda canción, “Claros y frescos ríos”, fue escrito por Juan Boscán a imitación de Petrarca: “Chiare, fresche, dolci acque”. En él se combinan la invocación a la naturaleza, la imagen de la mujer amada y el pensamiento de la muerte.

Continuamos con dos obras del Cancionero de Uppsala (Venecia, 1556)[6]. La primera, “Soy serranica”, es de autor anónimo. Su estribillo es de origen popular y la glosa o estrofa es un texto culto. La voz poética femenina desarrolla el tema de la serrana que sufre mal de amores y canta su desventura. “Teresica Hermana” consta de dos secciones que pueden interpretarse individualmente[7] o sin solución de continuidad. La primera fue compuesta por Mateo Flecha el Viejo. Escrita en textura polifónico-imitativa, se refiere a la posibilidad del goce carnal que un hombre le ofrece a una mujer; por momentos escuchamos la expresión onomatopéyica “de la fa ra ri rá”. La segunda sección, “Llaman a Teresica”, es de autor anónimo. Escrita básicamente en textura homofónica, muestra la preocupación de la madre porque llama a su hija y no viene.

Finalizamos la primera parte con una danza cantada de autor anónimo: “Seguidillas en eco”, del Cancionero de la Sablonara (Munich, S. XVII)[8]. Su texto está escrito en la forma estrófica citada en el título. La seguidilla consta de cuatro versos alternos de siete y cinco sílabas, con rima asonante en los versos pares; musicalmente destacan el empleo de hemiolias[9] y el efecto vocal contrastante del eco. El hombre protesta porque la mujer se fija en otros y no le hace caso.

La segunda parte se centra en una muestra de romances, danzas y canciones que aparecen citadas en obras cervantinas (en tres Novelas Ejemplares y en el Quijote), o bien guardan relación con alguna de ellas. Hemos utilizado principalmente las transcripciones de Miguel Querol, recogidas en el cuaderno La Música en las obras de Cervantes[10], así como su estudio homónimo[11].

Comenzamos con tres piezas del Cancionero Musical de Palacio. “Por unos puertos arriba” es un romance con texto de Juan del Encina y música de Antonio Ribera. Escrito en textura homofónica, el protagonista es un caballero despechado que inspiró al personaje de Cardenio en el Quijote. El episodio al que se refiere es el de la penitencia de Cardenio en Sierra Morena (I, cap. XXIII y XXIV). La siguiente pieza es “De la dulce mi enemiga”, del compositor y poeta Gabriel Mena (1470-1528). Su texto recoge el tópico de la amada como enemiga que rechaza corresponder al caballero enamorado, puesto en boca del personaje arcádico de Grisóstomo, a quien Don Quijote se encuentra en su camino (II, cap. XXXVIII). Cerramos este breve bloque con la conocida “Tres Morillas”[12], cuyo texto está escrito en forma de zéjel. Citada en la novela El celoso extremeño, cuenta la historia de tres jóvenes moras que se disputan a un hombre, pero solo una de ellas lo consigue; las otras dos quedan “desmaídas” y con “las colores perdidas”. Está escrita a tres voces.

Luis de Milán, compositor y vihuelista valenciano, escribió el Romance de Valdovinos, publicado en la colección El Maestro (Valencia, 1538). Después de una tirada de versos recitada sobre la introducción de vihuela, el romance se estructura en forma de diálogo cantado entre una joven mora y un joven cristiano. Cervantes cita a Valdovinos en el Quijote (I, cap. V), pero el romance no figura en el texto de la novela.

Garcilaso de la Vega es el autor del texto “Flérida, para mí dulce y sabrosa”, cuya musicalización está incluida en el Libro de Música de Vihuela (Salamanca, 1552) de Diego Pisador. Es un fragmento de la Égloga III del ilustre poeta toledano que describe la belleza idealizada de un paisaje del Tajo (comienza con el verso “Cerca del Tajo, en soledad amena”), según el tópico literario del locus amoenus. Cuenta la aparición de una ninfa. El fragmento poético musicalizado es un diálogo entre dos pastores: Alcino y Tirreno. La relación con la obra cervantina es, en este caso, tangencial. Por su temática, se puede asociar con el episodio de Marcela y Grisóstomo, la novela pastoril interpolada en la primera parte del Quijote (I, cap. XII a XIV), o incluso con La Galatea, con la que comparte la misma temática.

Dos versos del Romance de Don Gaiferos aparecen citados en el capítulo XXVI de la segunda parte del Quijote: “Caballero, si a Francia ides, / por Gaiferos preguntad”. Escrita a cuatro voces mixtas, esta pieza se encuentra en el Cancionero de Medinaceli. Su textura es básicamente homofónica, aunque presenta ciertos movimientos horizontales, principalmente en la parte de contralto.

De carácter bien diferente, “Al villano se la dan” es una canción popular a tres voces y de textura homofónica; fue armonizada en el siglo XVII. Cervantes la cita en El rufián viudo, una de sus Novelas Ejemplares. La canción pertenece a un manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional y titulado Romances y Letras a Tres Voces.

El concierto finaliza con la Chacona de Juan Arañés, incluida en el Libro Segundo de Tonos y Villancicos (Roma, 1624). Como tal, este baile está citado en la novela La ilustre fregona[13]. La chacona, la zarabanda y la folía fueron los bailes más populares en tiempo de Cervantes (Querol, 1948: 102). La chacona era una danza festiva y de ritmo rápido, aunque su origen no está claro: las opiniones están repartidas entre un posible origen italiano, vasco o incluso americano. El texto cuenta lo que ocurrió durante una boda, hechos que fueron incluso comentados a posteriori: “Hubo millares de cosas, / y la fama lo pregona”. Musicalmente presenta una armonía sencilla, que contrasta con la riqueza rítmica provocada por las constantes hemiolias.

 

[1] Durante el Renacimiento, el término villancico significaba “canción de villlanos”, es decir, “canción popular”.

[2] Francisco A. Barbieri, compositor y musicólogo, transcribió y publicó esta obra en 1890. Casi todo el CMP se escribió durante el reinado de los Reyes Católicos. El manuscrito está en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid.

[3] Esta obra se encuentra también en el Cancionero de Segovia (Archivo Capitular de la Catedral, nº. 166).

[4] Instrumento antecesor de la guitarra

[5] En el Cancionero de Uppsala (Venecia, 1556, nº. 8) se encuentra  un villancico polifónico a tres voces basado en el mismo texto poético.

[6] El Cancionero de Uppsala fue encontrado por Rafael Mitjana en la biblioteca Carolina Rediviva de dicha Universidad y editado en 1909. Contiene villancicos de diferentes autores a dos, tres, cuatro y cinco voces. Destaca también la transcripción y edición de Jesús Bal y Gay, publicada en 1944 por el Colegio de Méjico.

[7] Así figura en la grabación realizada por el Cuarteto de Madrigalistas de Madrid (Cancionero de Upsala o del Duque de Calabria (S. XVI), Col. de Música Antigua Española/XV, Hispavox, Madrid, 1971)

[8] Conocido como Cancionero de Munich, se encuentra en la Biblioteca Estatal de Baviera, situada en la capital de la citada región alemana. Contiene 75 obras polfónicas españolas y portuguesas de diversos géneros: canciones, romances y seguidillas a dos, tres y cuatro voces. El manuscrito fue compilado por Claudio de la Sablonara, copista principal de la Capilla Real española. Fue transcrito por Jesús Aroca y publicado en Madrid en 1918.

[9] La hemilolia es un patrón métrico en el que dos compases ternarios (por ejemplo, 3/4) se articulan como si fuesen tres compases de dos tiempos (como el de 2/4).

[10] QUEROL, Miguel (1971), La Música en las obras de Cervantes, Unión Musical Española, Madrid

[11] QUEROL, Miguel (1948), La Música en las obras de Cervantes, Comtalia, Barcelona. El libro se publicó unos meses después de finalizar el año en que se cumplía el IV Centenario del nacimiento de Cervantes.

[12] Basada en una melodía tradicional del siglo XV, Federico García Lorca la adaptó para voz y piano y la incluyó en su cuaderno Canciones Españolas Antiguas. Este trabajo está recogido en una grabación en la que interviene el propio Lorca como pianista junto a Encarnación López, “La Argentinita”.

[13] En la zarzuela El Huésped del Sevillano de Jacinto Guerrero, con libreto de Enrique Reoyo y Juan Ignacio Luca de Tena, aparece un personaje de curioso parecido con las imágenes que conocemos de Cervantes. En el reparto se le llama sencillamente “huésped”. Al final de la obra confiesa al personaje de Constancica, fregona del Mesón del Sevillano, que está escribiendo una novela cuyo título será La ilustre fregona, en homenaje a su interlocutora. En una de las últimas escenas musicales se canta y se baila una chacona que comienza con estas palabras: “El brío y la ligereza…”. Nótese la similitud de los estribillos entre el citado número de la zarzuela de Guerrero “Que el baile de la chacona / encierra la vida bona” y el de Arañés “A la vida, vidita bona, / vida, vámonos a chacona”. Cervantes describe de manera muy expresiva este baile en su novela, y los autores del libreto de la zarzuela tomaron algunos versos para el texto cantado.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.