27 de OUTUBRO. TRIO DE VENTO DA OSG

Trío de Vento da  O. S. G. (versión en Galego)

O Trío de Vento da O. S. G. formado pola frauta,  fagot e clarinete principais da Orquestra Sinfónica de Galicia, combina á perfección a mentalidade europea e americana co fin de producir música con personalidade, profundidade e expresividade.

Claudia  Walker, frauta. Graduada na Escola  Juilliard en Nova York, e no Instituto Curtis de Filadelfia, estudou con Jeanne  Baxtresser,  Geoffrey  Gilbert, Jeffrey  Kfaner e  Julius Baker. Traballou con grandes directores como  Berstein,  Celevidache,  Muti,  mehta, etc, actúa como reforzo convidada coa Filarmónica de Nova York, gravando con esta orquestra para  Teldec  Classics. Foi solista coa Sinfónica de Cámara de Nova York baixo a dirección , entre outros, de  Trevor  Pinnock.

Actuou en numerosas salas e festivais,  Spoleto,  Baden  Baden,  Tanglewood, etc.

Desde 1992 é  flautista principal da Sinfónica de Galicia.

Steven  Harriswangler,  fagot. Empezou os seus estudos  ccon o seu pai Frank  Wrangler en  Michigan. Continúa estudos con James  Stoltie no  Crane School  of Music. En 1981 comeza os seus estudos con Robert  Barris e en 1985 con Stephen  Maxym, na  Juilliard School de Nova York , onde finaliza os seus estudos de  Bachelor e  Master  of Music.

Fagot Solista da Ou. S. G. deas 194 actuou  Co Quinteto de Vento da Ou. S. G. formado por membros da orquestra.En 1999 interpreta como solista o Concerto para  fagot e orquestra de Jean  Français, en 2001 3 o Concerto para  fagot de Mozart coa Orquestra de cámara da Ou. S. G, Foi convidado a actuar coa Orquestra Sinfónica de  Oregón e o cuarteto de  fagots  The  Bassoon  Brothers.

Juan A. Ferrer Cerveró, clarinete. Estudou no Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia, obtendo o título de Profesor de Clarinete coas máximas cualificacións, Matrícula de honra, e por unanimidade o Premio Fin de Carrera. Continúa estudos cos profesores  Jose Vicente Herrera, Andrew  Marriner, Alan  Damiens, Walter  Boeykens e Anthony  Gigliotti. En 1993 é bolseiro para cursar estudos na Universidade Sur de  California.

Desde 1994 é membro da Ou. S. G. ocupando na actualidade o posto de Clarinete Principal.

Foi dirixido por grandes mestres,  Lotin  Maaze, Peter  Maag,  Guenadi  Rozdestvenski, Daniel  Harding, James Colon, Sir  Nevil  Marriner, Albertp  Zedda, etc.

Convidado como artista e profesor en numerosos  países, en 2015  participa como xurado nos prestixiosos concursos internacionais de clarinete de  Ghent (Bélxica) e o do Conservatorio  Tchaikovsky de Moscova.

 

Trío de Viento de la O.S.G. (Versión en Castellano)

El Trío de Viento de la O.S.G. formado por la flauta, fagot y clarinete principales de la Orquesta Sinfónica de Galicia, combina a la perfección la mentalidad europea y americana con el fin de producir música con personalidad, profundidad y expresividad.

Claudia Walker, flauta. Graduada en la Escuela Juilliard en Nueva York, y en el Instituto Curtis de Filadelfia, estudió con Jeanne Baxtresser, Geoffrey Gilbert, Jeffrey Kfaner y Julius Baker. Trabajó con grandes directores como Berstein, Celevidache, Muti, mehta, etc, actúa como refuerzo invitada con la Filarmónica de Nueva York, grabando con esta orquesta para Teldec Classics. Fue solista con la Sinfónica de Cámara de Nueva York bajo la dirección , entre otros, de Trevor Pinnock.

Actuó en numerosas salas y festivales, Spoleto, Baden Baden, Tanglewood, etc.

Desde 1992 es flautista principal de la Sinfónica de Galicia.

Steven Harriswangler, fagot. Empezó sus estudios ccon su padre Frank Wrangler en Michigan. Continúa estudios con James Stoltie en el Crane School of Music. En 1981 comienza sus estudios con Robert Barris y en 1985 con Stephen Maxym, en la Juilliard School de Nueva York , donde finaliza sus estudios de Bachelor y Master of Music.

Fagot Solista de la O.S.G. des 194 ha actuado  Con el Quinteto de Viento de la O.S.G. formado por miembros de la orquesta.En 1999 interpreta como solista el Concierto para fagot y orquesta de Jean Français, en 2001 3 el Concierto para fagot de Mozart con la Orquesta de cámara de la O.S.G, Ha sido invitado a actuar con la Orquesta Sinfónica de Oregón y el cuarteto de fagots The Bassoon Brothers.

Juan A. Ferrer Cerveró, clarinete. Estudió en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia, obteniendo el título de Profesor de Clarinete con las máximas calificaciones, Matrícula de honor, y por unanimidad el Premio Fin de Carrera. Continúa estudios con los profesores  Jose Vicente Herrera, Andrew Marriner, Alan Damiens, Walter Boeykens y Anthony Gigliotti. En 1993 es becado para cursar estudios en la Universidad Sur de California.

Desde 1994 es miembro de la O.S.G. ocupando en la actualidad el puesto de Clarinete Principal.

Ha sido dirigido por grandes maestros, Lotin Maaze, Peter Maag, Guenadi Rozdestvenski, Daniel Harding, James Colon,Sir Nevil Marriner,Albertp Zedda, etc.

Invitado como artista y profesor en numerosos  países, en 2015  participa como jurado en los prestigiosos concursos internacionales de clarinete de Ghent (Bélgica) y el del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú.

 

Claudia Walker, flauta

Steve Harriswangler, fagot

Juan Ferrer, clarinete

 

PROGRAMA

Francois Devienne (1759-1803)

Trio en si bemol, opus 61, numero 5 (1795)

Allegro

Rondo Allegro

 

Walter Piston (1894-1976)

Three Pieces

Allegro Scherzando

Lento

Allegro

 

Jacques Ibert (1890-1962)

5 Piezas

Allo Vivo

Andantino

Allegro Assai

 

Charles Koechlin (1867-1950)

Trio

Lento quasi adagio

Moderato sans lenteur

Allegro con brio

 

Rosy Wertheim (1888-1949)

Allegro risoluto,

Adagio

Scherzo

Allegro con spirito

 

El concierto se ofrece sin pausa con una duración aproximada de 60 minutos

 

NOTAS AL PROGRAMA (VERSIÓN EN GALEGO)

 

Devienne Trío para frauta clarinete e  fagot

Devienne foi un gran  instrumentista de  fagot e frauta, instrumento este de o que foi profesor en  L’ Ecole Libre de  Musique -xerme do que habería de ser Conservatorio de París-; o seu Método teórico-práctico de frauta (1793) tivo a máxima consideración. Uniuse á  masonería e formou parte de Lle  Concert  Espirituel , unha grandiosa orquestra mixta de profesionais e afeccionados, que nas súas seccións de cordas contaba con corenta violíns e dez contrabaixos, sendo patrocinados os seus concertos por Luís  XVI e María Antonieta.

Como compositor,  Devienne asinou máis de 300 obras, a maioría para instrumentos de vento, pero tamén óperas e concertos. Estes son moi próximos en forma e espírito á música de Mozart, razón pola que se lle coñece como “O Mozart francés”. O  Trio, sen tempo lento, ten un carácter xovial e lixeiro. O Allegro inicial comeza co desenfadado canto da frauta, do clarinete ou de ambos a dúo, apoiados no  fagot. O desenvolvemento é máis concertado e todos teñen o seu parte solista. No Roldo-Allegro, o clima é tranquilo cun notable toque de graza  alada e o diálogo entre os tres instrumentos é continuo en todas as súas seccións.

Walter  Piston, Trío para frauta, clarinete e  fagot (1925)

Se  graduó en 1912 como enxeñeiro e traballou como músico en orquestras de baile mentres durante os seus estudos de música na  Massachusetts Normal Art School. Durante a II Guerra Mundial enrolouse como músico na Mariña, chegando a tocar a maioría dos instrumentos de vento. En 1920 ingresou na Facultade de Música da  Harvard  University,  graduándose “suma  cum laude”. Ampliou estudos na  Ecole  Nationale de  Musique de París (violín con  Enescu, composición e contrapunto con  Boulanger e  composición con  Dukas). De regreso a EE. UU. ensinou en  Harvard desde 1926 ata a súa xubilación en 1960.

O Trío para frauta, clarinete e  fagot foi a súa primeira obra publicada. Cada unha dos seus tres partes ten unha estrutura tripartita, A- B-A. No Allegro  scherzando destaca o contraste dunha sección central lenta na que o  fagot comparte o canto coa frauta e o clarinete. No Lento, a sinxela polifonía de frauta e clarinete enfróntase a un  fagot máis  retórico. A obra finaliza nun Allegro de esixencias  virtuosísticas para todos os instrumentos e cheo de ideas  melódicas nas súas seccións extremas. A súa sección central é unha  cadenza acompañada da frauta e, polo contraste co seu desenvolvemento, sorprende o seu sereno e sinxelo final.

 

Charles  Koechlin Trío para oboe, clarinete e  fagot (ou violín, viola e violoncelo),  op. 92 (1924)

Era o fillo menor dunha familia numerosa de París que quería que estudase enxeñería, polo que ingresou na *École  Polytechnique en 1887, pero unha tuberculose e unha estancia terapéutica en Alxeria interromperon os seus estudos. Á volta tomou leccións privadas de música e en 1890 ingresou no Conservatorio de París, onde estudou composición con  Massenet. En 1896 fíxose alumno de  Fauré, o seu gran mestre, chegando a escribir a súa primeira biografía e a orquestrar o seu suite de  Pelléas  et  Mélisande.

En 1910 fundou con Ravel e outros músicos a  Société  Musicale  Indépendante. Foi acérrimo partidario da  Sociedade Internacional de Música Contemporánea, chegando a presidir a súa sección francesa. O seu defensa dos novos estilos de composición e dos novos compositores impediulle lograr un posto fixo de profesor. Tras anos de loita, en 1935 logrou ensinar fuga e polifonía  tonal na  Schola  Cantorum de París. Foi mellor recibido en Estados Unidos, dando clases na  Berkeley  University,  California. Bastante esquecido en Francia, o Goberno francés ofreceulle en 1940 o nomeamento de  Chevalier da  Légion d’ honneur, que el rexeitou.

Tan  ecléctico como prolífico, inspirouse en fontes moi diversas como folclore francés, música oriental, corais de  Bach, a natureza, a Grecia clásica ou a astronomía. A esencia da súa moi persoal linguaxe está impregnada tanto dun certo impresionismo como do  dodecafonismo (o que el chamou “estilo  atonal- sérial”). O seu afán de innovación levoulle a ser pioneiro no uso de xeradores de Ondas  Martenot, chegando a incluír catro deles nun movemento da súa Sinfonía nº 2.

O contrapunto vertebra os tres movementos do trío, cun carácter que empeza polo severo pero sereno clima do Lento  quasi adagio e un  Moderato  sans  lenteur tan calmo como o anterior. O trío acaba nun  chispeante e desenfadado Allegro con moto final, con esa positiva sensación de brevidade que deixa con ganas de seguir escoitando máis música.

 

Rosy  Wertheim (1888-1949) Trío para frauta,  clarinet e  fagot ( ca. 1942)

Rosalie  Marie  Wertheim naceu en Ámsterdam, filla dunha familia de banqueiros xudeus, e educouse nun internado de  Neully (Francia), onde recibiu clases de piano. En 1921 se  graduó de piano na  Nederlandse  Toonkunstenaars  Vereniging; desde entón ata 1929 compuxo cancións e obras corais. Tamén dirixiu coros infantís e femininos. En 1929 mudouse por seis anos a París. Alí dedicouse á composición, que estudaba con Louis  Aubert, e a escribir sobre música para un xornal de Ámsterdam.

En 1936 viaxou a Nova York para dar conferencias, volvendo a Ámsterdam en 1937. Na súa cidade celebrou, durante a ocupación alemá, concertos secretos con música de autores xudeus prohibidos, pero en setembro de 1942 houbo de esconderse dos nazis ata o fin da guerra para escapar das deportacións. Terminada esta, ensinou na escola de música de  Laren (Holanda), cidade na que morreu o 27 de maio de 1949.

O primeiro movemento do Trío para frauta, clarinete e  fagot, Allegro  risoluto, comeza e acaba co canto en unísono dos tres instrumentos e desenvólvese cun diálogo constante entre eles en forma de achegas individuais, que haberá de informar toda a obra. No Adagio, o canto do clarinete apoiado por notas curtas do  fagot dá paso a leste e a suaves  disonancias entre cantos  imitativos e intervencións conxuntas; todo iso desenvólvese nun ambiente sereno ata o seu final. O  Scherzo iníciase cun tema fuxido, que é cantado sucesivamente por clarinete,  fagot e frauta, esta con fermosas ornamentacións; o luminoso ambiente anímase progresivamente con momentos de posible inspiración na música tradicional xudía. No Allegro con  spirito final, os motivos curtos do clarinete son imitados, sobre todo  rítmicamente, por frauta e  fagot ata tecer un diálogo a tres antes do seu breve e  conciso final.

 

Jacques  Ibert (1890-1962) 5 Pezas para trío

Naceu en París no seo dunha familia adiñeirada: o seu pai, comerciante, era violinista afeccionado e a súa nai, curmá de Manuel de Falla, foi unha consumada pianista. Aos catro anos empezou a estudar violín e algo máis tarde, piano. Estudou no Conservatorio de París, onde coñeceu a  Honegger e a  Milhaud, con quen habería de manter unha amizade para sempre. Durante os seus estudos compuxo cancións e música de baile baixo  pseudónimo, deu clases de música e tocou como pianista acompañante e en salas de cinema mudo.

Interrompeu os seus estudos para servir durante a Primeira Gran Guerra – primeiro como sanitario de Cruz Vermella e logo na Mariña-. Ao seu fin, retomou a súa carreira de compositor e gaño o Gran Premio de Roma e a súa estancia de tres anos e medio en Villa  Medici permitiulle dedicarse de cheo á composición. A súa música é de moi amena audición polo seu carácter livián, atractivas melodías  e rechamante orquestración. As Cinco pezas para trío caracterízanse pola súa brevidade, lixeireza sonora e curtos desenvolvementos. O Allegro vivo ten unha  desenfada vivacidade. Os movementos lentos,  Andantino e Andante, caracterízanse pola súa atractiva  politonalidad e  limpidez sonora. É de destacar o animado tema fuxido entre clarinete e frauta do terceiro, Allegro  assai. O Allegro  quasi  marziale ten un forte carácter de  finale: o seu tema e clima máis que animados e o seu decisivo e claro motivo final confírenlle unha eficacia  conclusiva case  haydniana.

JULIÁN CARRILLO SANZ

 

 

NOTAS AL PROGRAMA (VERSIÓN EN CASTELLANO)

Devienne Trío para flauta clarinete y fagot

Devienne fue un gran instrumentista de fagot y flauta, instrumento este del que fue profesor en L’Ecole Libre de Musique -germen del que habría de ser Conservatorio de París-; su Método teórico-práctico de flauta (1793) tuvo la máxima consideración. Se unió a la masonería y formó parte de Le Concert Espirituel , una grandiosa orquesta mixta de profesionales y aficionados, que en sus secciones de cuerdas contaba con cuarenta violines y diez contrabajos, siendo patrocinados sus conciertos por Luis XVI y María Antonieta.

Como compositor, Devienne firmó más de 300 obras, la mayoría para instrumentos de viento, pero también óperas y conciertos. Éstos son muy cercanos en forma y espíritu a la música de Mozart, razón por la que se le conoce como “El Mozart francés”. El Trio, sin tiempo lento, tiene un carácter jovial y ligero. El Allegro inicial comienza con el desenfadado canto de la flauta, del clarinete o de ambos a dúo, apoyados en el fagot. El desarrollo es más concertado y todos tienen su parte solista. En el Rondo-Allegro, el clima es tranquilo con un notable toque de gracia alada y el diálogo entre los tres instrumentos es continuo en todas sus secciones.

 

Walter Piston, Trío para flauta, clarinete y fagot (1925)

Se graduó en 1912 como ingeniero y trabajó como músico en orquestas de baile mientras durante sus estudios de música en la Massachusetts Normal Art School. Durante la II Guerra Mundial se enroló como músico en la Marina, llegando a tocar la mayoría de los instrumentos de viento. En 1920 ingresó en la Facultad de Música de la Harvard University, graduándose “suma cum laude”. Amplió estudios en la Ecole Nationale de Musique de París (violín con Enescu, composición y contrapunto con Boulanger y  composición con Dukas). De regreso a EE.UU. enseñó en Harvard desde 1926 hasta su jubilación en 1960.

El Trío para flauta, clarinete y fagot fue su primera obra publicada. Cada una de sus tres partes tiene una estructura tripartita, A-B-A. En el Allegro scherzando destaca el contraste de una sección central lenta en la que el fagot comparte el canto con la flauta y el clarinete. En el Lento, la sencilla polifonía de flauta y clarinete se enfrenta a un fagot más retórico. La obra finaliza en un Allegro de exigencias virtuosísticas para todos los instrumentos y lleno de ideas melódicas en sus secciones extremas. Su sección central es una cadenza acompañada de la flauta y, por el contraste con su desarrollo, sorprende su sereno y sencillo final.

 

Charles Koechlin Trío para oboe, clarinete y fagot (o violín, viola y violonchelo), op. 92 (1924)

Era el hijo menor de una familia numerosa de París que quería que estudiara ingeniería, por lo que ingresó en la École Polytechnique en 1887, pero una tuberculosis y una estancia terapéutica en Argelia interrumpieron sus estudios. A la vuelta tomó lecciones privadas de música y en 1890 ingresó en el Conservatorio de París, donde estudió composición con Massenet. En 1896 se hizo alumno de Fauré, su gran maestro, llegando a escribir su primera biografía y a orquestar su suite de Pelléas et Mélisande.

En 1910 fundó con Ravel y otros músicos la Société Musicale Indépendante. Fue acérrimo partidario de la  Sociedad Internacional de Música Contemporánea, llegando a presidir su sección francesa. Su defensa de los nuevos estilos de composición y de los jóvenes compositores le impidió lograr un puesto fijo de profesor. Tras años de lucha, en 1935 logró enseñar fuga y polifonía tonal en la Schola Cantorum de París. Fue mejor recibido en Estados Unidos, dando clases en la Berkeley University, California. Bastante olvidado en Francia, el Gobierno francés le ofreció en 1940 el nombramiento de Chevalier de la Légion d’honneur, que él rechazó.

Tan ecléctico como prolífico, se inspiró en fuentes muy diversas como folclore francés, música oriental, corales de Bach, la naturaleza, la Grecia clásica o la astronomía. La esencia de su muy personal lenguaje está impregnada tanto de un cierto impresionismo como del dodecafonismo (lo que él llamó “estilo atonal-sérial”). Su afán de innovación le llevó a ser pionero en el uso de generadores de Ondas Martenot, llegando a incluir cuatro de ellos en un movimiento de su Sinfonía nº 2.

El contrapunto vertebra los tres movimientos del trío, con un carácter que empieza por el severo pero sereno clima del Lento quasi adagio y un Moderato sans lenteur tan calmo como el anterior. El trío acaba en un chispeante y desenfadado Allegro con moto final, con esa positiva sensación de brevedad que deja con ganas de seguir escuchando más música.

 

Rosy Wertheim (1888-1949) Trío para flauta, clarinet y fagot (ca. 1942)

Rosalie Marie Wertheim nació en Ámsterdam, hija de una familia de banqueros judíos, y se educó en un internado de Neully (Francia), donde recibió clases de piano. En 1921 se graduó de piano en la Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging; desde entonces hasta 1929 compuso canciones y obras corales. También dirigió coros infantiles y femeninos. En 1929 se mudó por seis años a París. Allí se dedicó a la composición, que estudiaba con Louis Aubert, y a escribir sobre música para un periódico de Ámsterdam.

En 1936 viajó a Nueva York para dar conferencias, volviendo a Ámsterdam en 1937. En su ciudad celebró, durante la ocupación alemana, conciertos secretos con música de autores judíos prohibidos, pero en septiembre de 1942 hubo de esconderse de los nazis hasta el fin de la guerra para escapar de las deportaciones. Terminada esta, enseñó en la escuela de música de Laren (Holanda), ciudad en la que murió el 27 de mayo de 1949.

El primer movimiento del Trío para flauta, clarinete y fagot, Allegro risoluto, comienza y acaba con el canto en unísono de los tres instrumentos y se desarrolla con un diálogo constante entre ellos en forma de aportaciones individuales, que habrá de informar toda la obra. En el Adagio, el canto del clarinete apoyado por notas cortas del fagot da paso a este y a suaves disonancias entre cantos imitativos e intervenciones conjuntas; todo ello se desarrolla en un ambiente sereno hasta su final. El Scherzo se inicia con un tema fugado, que es cantado sucesivamente por clarinete, fagot y flauta, esta con hermosas ornamentaciones; el luminoso ambiente se anima progresivamente con momentos de posible inspiración en la música tradicional judía. En el Allegro con spirito final, los motivos cortos del clarinete son imitados, sobre todo rítmicamente, por flauta y fagot hasta tejer un diálogo a tres antes de su breve y conciso final.

 

Jacques Ibert (1890-1962) 5 Piezas para trío

Nació en París en el seno de una familia acaudalada: su padre, comerciante, era violinista aficionado y su madre, prima de Manuel de Falla, fue una consumada pianista. A los cuatro años empezó a estudiar violín y algo más tarde, piano. Estudió en el Conservatorio de París, donde conoció a Honegger y a Milhaud, con quienes habría de mantener una amistad de por vida. Durante sus estudios compuso canciones y música de baile bajo pseudónimo, dio clases de música y tocó como pianista acompañante y en salas de cine mudo.

Interrumpió sus estudios para servir durante la Primera Gran Guerra – primero como sanitario de Cruz Roja y luego en la Marina-. A su fin, retomó su carrera de compositor y gano el Gran Premio de Roma y su estancia de tres años y medio en Villa Medici le permitió dedicarse de lleno a la composición. Su música es de muy amena audición por su carácter liviano, atractivas melodías  y llamativa orquestación. Las Cinco piezas para trío se caracterizan por su brevedad, ligereza sonora y cortos desarrollos. El Allegro vivo tiene una desenfada vivacidad. Los movimientos lentos, Andantino y Andante, se caracterizan por su atractiva politonalidad y limpidez sonora. Es de destacar el animado tema fugado entre clarinete y flauta del tercero, Allegro assai. El Allegro quasi marziale tiene un fuerte carácter de finale: su tema y clima más que animados y su decisivo y claro motivo final le confieren una eficacia conclusiva casi haydniana.

JULIÁN CARRILLO SANZ

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.