27 de ABRIL. TRÍO ORTUÑO, SPADANO, MAZZUCATO

Maria José Ortuño flauta

Massimo Spadano violin

Luigi Mazzucato viola

 

Ludwig van Beethoven  (1770-1827)

Serenata op.25 para flauta violin y viola

1.    Entrata, Allegro

2.    Tempo ordinario d’un Menuetto

3.    Allegro molto

4.    Andante con Variazioni

5.    Allegro scherzando e vivace

6.    Adagio – Allegro vivace e disinvolto

 

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Duo para violin y viola Hob.VI nº1 en Fa mayor

1. Allegro modertato

2.Adagio

3. tempo di minuetto

 

Max Reger (1873-1916)

Serenata op.141 a

1.Vivace

2.larghetto

3.presto

 

 

VERSIÓN EN GALEGO

Massimo Spadano (Violín)

Nado en Lanciano (Italia) estudou en Italia e Holanda baixo a guia de Viktor Libermnan e Philippe Hirschhorn.

Como concertino e solista actuou en distintas formacións nas máis importantes salas de Europa, Estados Unidos, Sur America, Asia, Africa e Oriente Medio.

Actuou nos festivais e tempadas de Berlin, Salzburgo, Milán, París, Madrid, Roma, Montpellier, Wiesbaden, Amsterdam, Florencia, Barcelona, Munich, etc, así como con Gerard Depardieu e Alessandro Baricco.

Dedica gran parte da súa actividade á música antiga con instrumentos orixinais e á súa investigación, participando na edición de numerosos volumes de música barroca coa Camerata Anxanum, orquestra italiana da cal é membro fundador.

Desde o 1994 é concertino da Orquestra Sinfónica de Galicia e sempre como concertino colaborou coa Orchestra Mozart dirixida por Abbado, l’Orchestre National de Lyon, l’Accademia de Santa Cecilia de Roma, Orchestre de Chambre de Lausanne, Teatre Liceu, Teatro Real etc, e con grupos barrocos como, l ’Ensemble Baroque de Limoges con Christof Coin, l’Ensemble Zefiro, Hesperion XX e Lles Concert de Nation con Jordi Savall, “Chambre Philarmonique” dirixida por Emmanuel Krivine e Orfeo 55 con Nathalie Stutzman.

Gravou para os selos Deutsche Grammophone, Sony, Opus 111, Bongiovanni, e Auvidis Astrèe e recibindo un “Choc Musique”. Coa Camerata Boccherini, ensemble fundado polo mesmo, gravou dos tres cuartetos de J. C.de Arriaga polo selo Naxos e co Ensemble Zefiro dous CD de Concertos de Mozart e de concertos de Fasch con instrumentos orixinais para o selo Harmonia Mundi.

Diplomado en dirección de orquestra en Italia co Mº Donato Renzetti, desde o 1995 é director musical e artístico da Orquestra de Cámara da Sinfónica de Galicia dirixiu tamén a Academy of Ancient Music, Orquestra Sinfónica de Galicia, a Orquestra Ciudad de Granada, a Orquestra Sinfónica de Vales, a Orquestra do Norte de Portugal, Pforzheim Kammer Orchester, Orquestra Sinfónica de Sanremo, Orquestra Sinfónica de Bilbao, Georgish Kammerorchester , Orquestra de Estremadura. No Festival Rossini de Bad-Wilbad dirixiu opéraa “Ser Marcantonio, da cal recentemente saíu un CD con Naxos.

Toca cun Jopeph Contreras 1755 e un Joseph Albani 1700 ca.

 

María José  Ortuño  (Frauta)

Nace en  Caudete (Albacete). Comeza a súa formación na Banda Unión Santa Cecilia de  Caudete continuando no Conservatorio de Almansa e finalizando o Grao Superior no Conservatorio Óscar  Esplá de Alacante coa profesora Carolina  Lluch, obtendo as máximas cualificacións e o Premio de Honra Fin de Carrera.

Posteriormente ampliou a súa formación en Barcelona con Magdalena Martínez; foi bolseira polo Ministerio de Cultura, a Fundación Ibercaja e tamén pola Nova Orquestra Nacional de España         (JONDE). Trasladouse a Alemaña para continuar os estudos co profesor Robert Winn, na  Hochschüle  für  Musik de Colonia (Alemaña) e máis tarde no Royal  College  of Music de Londres co reputado  flautista e director Jaime Martín.

Foi membro da Nova  Orquestra Nacional de Catalunya ( JONC), a Nova Orquestra Nacional de España ( JONDE), a  European  Union  Youth  Orchestra ( EUYO) e a  Schleswig  Holstein Music Festival  Orchestra de  Salzau (Alemaña), formacións coas que traballa con directores da talla de  B.  Haitink, V. Ashkenazy,  Sir  J. E.  Gardiner,  Sir Colin Davis, etc., e interpreta concertos en salas como o  Concertgebouw de Ámsterdam, o Royal Albert Hall de Londres ou a Sae  Pleyel de París, entre outras.

No ano 2006 foi semifinalista no prestixioso Concurso Internacional  J. P.  Rampal en París e no Royal  College of Music London gañou en 2007 concérto a Competition interpretando como solista o Concerto para frauta e orquestra de  C.  Nielsen coa orquestra da devandita escola.

Traballou en diversas ocasións como profesora convidada na JONDE, tamén da Filarmónica Nova de Colombia e realiza clases de forma habitual cos alumnos da Nova Orquestra da Sinfónica de Galicia, tanto na devandita formación como de maneira individual. Tamén impartiu diversos cursos por toda España.

Realiza frecuentes colaboracións con orquestras como  Mahler  Chamber  Orchestra,  Chamber  Orchestra  of  Europe,  Bandart, ou Lles  Dissonances de París, e participou como frauta principal na Real Orquestra Sinfónica de Sevilla, a  Orquestra Ciutat de Barcelona, Orquestra de Cadaqués,  Swedish Radio Symphony Orchestra,  London  Philharmonic  Orchestra entre outras.

No ano 2003 gana a praza de frauta co-solista na Orquestra Sinfónica Cidade de Oviedo; e desde febreiro de 2008 é frauta principal asistente na Orquestra Sinfónica de Galicia. Actualmente María José é artista  Yamaha e toca unha frauta de madeira.

 

Luigi Mazzucato (Viola)

Empezou a tocar vióla á idade de 11 anos. Estudou en Bologna co Mestre Antonello Farulli e máis tarde con Danilo Rossi.

Participou coas orquestras novas máis importantes de Europa como Mahler Youth Orchestra to-cando con directores da talla de Claudio Abbado, Ricardo Mutti, Ivan Fischer, Lorin Maazel…

Desde o ano 2005 é membro da Orquestra Sinfonica de Galicia e nese mesmo ano pasou a formar parte tamén da “Orchestra Mozart”, creada e dirixida por Claudio Abbado, onde tivo a sorte de co-laborar con moitísimos artistas, con gravacións e xiras internacionais.Colabora habitualmente con “I Solisti” da Orchestra Mozart, varias formacións dá música de cámara, e colaborou con “A Magni-fica Comunitá” gravando os quintetos de Boccherini para a discográfica Brillant.

Aquí en Galicia colabora con diferentes formacións dá cámara e imparte clases como profesor da Nova Orquestra da Sinfónica de Galicia.

 

 

NOTAS AO PROGRAMA

ANTONIO GRUEIRO BOUZA

Serenata op.25 para flauta violin y viola

Composta entre os anos 1795-1796 a obra constitúe un interesante exemplo de divertimento á maneira do primeiro Beethoven (anterior ao Trío de cordas op. 8) . Existen dúas edicións da obra : Cappi, 1802, Viena, e Hofmeister e Känhel, 1803, Leipzig.

A serenata presenta un número e sucesión de movementos tradicional da serenata clásica. O trío comeza cunha estilizada marcha de carácter festivo, que adoitaba abrir as serenatas, seguida dun Minuetto de marcada influencia haydniana. O Allegro molto, máis rápido, ten unha sección central de aspecto saltarín; segue un Andante con variacioni cuxo lírico tema é confiado a vióla e punteado pola frauta. Na sección central do Allegro scherzando e vivace aflora un efecto de órgano. O Adagio do movemento conclusivo, breve e calmo, precede a un Allegro disinvolto en re maior, un rondó, que despois dun momento de calma, finaliza nunha coda (presto) de desbordante brío.

A op. 25 foi a última composición de Beethoven na forma serenata ou divertimento, formas que non estaban xa de moda e que ademais nunca foran formas consustanciales ao compositor.

 

Duo para violin y viola Hob.VI nº1 en Fa mayor

Os Dúos para violín e viola foron compostos por Haydn cara a 1766-1768. Apareceron inicialmente en forma de transcricións para violín e violoncelo e mesmo para dous violíns.

A primeira edición non aparece ata 1799 ( Artaria, Viena). As seis obras (HobVI 1-6) foron desti-nadas ao violinista Luigi Tomasi e ao mesmo Haydn na parte de viola.

Son obras densas e serias cunha parte de violín que permite ao interprete lucirse sen caer no virtuo-sismo gratuíto.

Os movementos que as conforman son sempre tres: un movemento vivo en forma sonata, un mo-vemento lento, e un minuetto que non adopta a forma tradicional con trío central, senón a de tema con variacións.

 

Serenata op.141 a

Nado en Brand (Baviera) en 1873 e morto en Leipzig en 1916, este músico representante do posromanticismo alemán, de vida breve e non moi coñecido, gran admirador de Bach e Brahms, foi profesor na Universidade de Leipzig e Kapellmeister na Corte de Mainingen, posto ocupado anos antes por Richard Strauss.

O seu gusto polas formas abstractas, especialmente as fugas, fan que a súa música para órgano per-durase no tempo, pola contra as súas obras de concerto non pasaron a formar parte do repertorio. As Serenatas con todo son pequenas xoias de perfección mozartiana. A Op. 141 a, composta en 1915 en Jena, lugar de retiro de Reger, ten unha textura lixeira con momentos de calma e outros máis axitados.

 

VERSION EN CASTELLANO

Massimo Spadano (Violín)

Nacido en Lanciano (Italia) ha estudiado en Italia y Holanda bajo la guia de Viktor Libermnan y Philippe Hirschhorn.

Como concertino y solista ha actuado en distintas formaciones en las más importantes salas de Europa, Estados Unidos, Sur America, Asia, Africa y Oriente Medio.

Ha actuado en los festivales y temporadas de Berlin, Salzburgo, Milán, París, Madrid, Roma, Montpellier, Wiesbaden, Amsterdam, Florencia, Barcelona, Munich, etc, así como con Gerard Depardieu y Alessandro Baricco.

Dedica gran parte de su actividad a la música antigua con instrumentos originales y a su  investigación, participando en la edición de numerosos volúmenes de música barroca con  la Camerata Anxanum, orquesta italiana de la cual es miembro fundador.

Desde el 1994 es concertino de la Orquesta Sinfónica de Galicia y siempre como concertino ha colaborado con la Orchestra Mozart dirigida por Abbado, l’Orchestre National de Lyon, l’Accademia di Santa Cecilia de Roma, Orchestre de Chambre de Lausanne, Teatre Liceu, Teatro Real etc, y con grupos barrocos como, l’Ensemble Baroque de Limoges con Christof Coin, l’Ensemble Zefiro, Hesperion XX y Les Concert de Nation con Jordi Savall, “Chambre Philarmonique” dirigida por Emmanuel Krivine y Orfeo 55 con Nathalie Stutzman.

Ha grabado para los sellos Deutsche Grammophone, Sony, Opus 111, Bongiovanni, y Auvidis Astrèe y recibiendo un “Choc Musique”. Con la Camerata Boccherini, ensemble fundado por el mismo, ha grabado de los tres cuartetos de J.C.de Arriaga por el sello Naxos y con el Ensemble Zefiro dos CD de Conciertos de Mozart y de conciertos de Fasch con instrumentos originales para el sello Harmonia Mundi.

Diplomado en dirección de orquesta en Italia con el Mº Donato Renzetti, desde el 1995 es director musical y artístico de la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Galicia ha dirigido también la Academy of Ancient Music, Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Sinfónica de Valles, la Orquesta do Norte de Portugal, Pforzheim Kammer Orchester, Orquestra Sinfónica de Sanremo, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Georgish Kammerorchester, Orquesta de Extremadura. En el Festival Rossini de Bad-Wilbad ha dirigido la Opera “Ser Marcantonio, de la cual recientemente ha salido un CD con Naxos.

Toca con un Jopeph Contreras 1755 y un Joseph Albani 1700 ca.

 

María José Ortuño

Nace en Caudete (Albacete). Comienza su formación en la Banda Unión Santa Cecilia de Caudete continuando en el Conservatorio de Almansa y finalizando el Grado Superior en el Conservatorio Oscar Esplá de Alicante con la profesora Carolina Lluch, obteniendo las máximas calificaciones y el Premio de Honor Fin de Carrera.

Posteriormente amplió su formación en Barcelona con Magdalena Martínez; fue becada por el Ministerio de Cultura, la Fundación Ibercaja y también por la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). Se trasladó a Alemania para continuar los estudios con el profesor Robert Winn, en la Hochschüle für Musik de Colonia (Alemania) y más tarde en el Royal College of Music de Londres con el reputado flautista y director Jaime Martín.

Ha sido miembro de la Joven Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), la European Union Youth Orchestra (EUYO) y la Schleswig Holstein Music Festival Orchestra de Salzau (Alemania), formaciones con las que trabaja con directores de la talla de B. Haitink, V. Ashkenazy, Sir J. E. Gardiner, Sir Colin Davis, etc., e interpreta conciertos en salas como el Concertgebouw de Ámsterdam, el Royal Albert Hall de Londres o la Sale Pleyel de París, entre otras.

En el año 2006 fue semifinalista en el prestigioso Concurso Internacional J.P. Rampal en París y en el Royal College of Music London ganó en 2007 la Concerto Competition interpretando como solista el Concierto para flauta y orquesta de C. Nielsen con la orquesta de dicha escuela.

Ha trabajado en diversas ocasiones como profesora invitada en la JONDE, también de la Filarmónica Joven de Colombia y realiza clases de forma habitual con los alumnos de la Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia, tanto en dicha formación como de manera individual. También ha impartido diversos cursos por toda España.

Realiza frecuentes colaboraciones con orquestas como Mahler Chamber Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Bandart, o Les Dissonances de París, y ha participado como flauta principal en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquestra Ciutat de Barcelona, Orquesta de Cadaqués, Swedish Radio Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra entre otras.

En el año 2003 gana la plaza de flauta co-solista en la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo; y desde febrero de 2008 es flauta principal asistente en la Orquesta Sinfónica de Galicia. Actualmente María José es artista Yamaha y toca una flauta de madera.

 

Luigi Mazzucato

Empezó a tocar la viola a la edad de 11 años. Estudió en Bologna con el Maestro Antonello Farulli y más tarde con Danilo Rossi.

Ha participado con las orquestas jóvenes más importantes de Europa como Mahler Youth Orchestra tocando con directores de la talla de Claudio Abbado, Ricardo Mutti, Ivan Fischer, Lorin Maazel…

Desde el año 2005 es miembro de la Orquesta Sinfonica de Galicia y en ese mismo año pasó a formar parte también de la “Orchestra Mozart”, creada y dirigida por Claudio Abbado, donde tuvo la suerte de colaborar con muchísimos artistas, con grabaciones y giras internacionales.

Colabora habitualmente con “I Solisti” de la Orchestra Mozart, varias formaciones da música de cámara, y ha colaborado con “La Magnifica Comunitá” grabando los quintetos de Boccherini para la discográfica Brillant.

Aquí en Galicia colabora con diferentes formaciones da cámara e imparte clases como profesor de la Joven Orquesta de la Sinfónica de Galicia.

 

NOTAS AL PROGRAMA

ANTONIO GRUEIRO BOUZA

Serenata op.25 para flauta violin y viola

Compuesta entre los años 1795-1796 la obra constituye un interesante ejemplo de divertimento  a la manera del primer Beethoven  (anterior al Trío de cuerdas op. 8). Existen dos ediciones de la obra: Cappi, 1802, Viena, y Hofmeister y Känhel, 1803, Leipzig.

La serenata presenta un número y sucesión de movimientos tradicional de la serenata  clásica. El trío comienza con una estilizada marcha de carácter festivo, que solía abrir las serenatas, seguida de un Minuetto de marcada influencia haydniana. El Allegro molto, más rápido, tiene una sección central de aspecto saltarín; sigue un Andante con variacioni cuyo lírico tema es confiado a la viola y punteado por la flauta.En la sección central del Allegro scherzando e vivace aflora un efecto de órgano. El Adagio del movimiento conclusivo, breve y calmo,  precede a un   Allegro disinvolto en re mayor, un rondó, que después de un momento de calma, finaliza en una coda  (presto) de desbordante brío.

La op. 25 fue la última composición de Beethoven en la forma serenata o divertimento, formas que no estaban ya de moda y que además nunca habían sido formas consustanciales al compositor.

 

Duo para violin y viola Hob.VI nº1 en Fa mayor

Los Dúos para violín y viola fueron compuestos por Haydn hacia 1766-1768. Aparecieron inicialmente en forma de transcripciones para violín y violonchelo e incluso para dos violines.

La primera edición no aparece hasta 1799 (Artaria, Viena). Las seis obras (HobVI 1-6) fueron destinadas al violinista Luigi Tomasi y al mismo Haydn en la parte de viola.

Son obras densas y serias con una parte de violín que permite al intérprete lucirse sin caer en el virtuosismo gratuito.

Los movimientos que las conforman son siempre tres: un moviendo vivo en forma sonata, un movimiento lento, y un minuetto que no adopta la forma tradicional con trío central, sino la de tema con variaciones.

 

Serenata op.141 a

Nacido en Brand (Baviera) en 1873 y muerto en Leipzig en 1916, este músico representante del posromanticismo alemán, de vida breve y no muy conocido, gran admirador de Bach y Brahms, fue profesor en la Universidad de Leipzig y Kapellmeister en la Corte de Mainingen, puesto ocupado años antes por Richard Strauss.

Su gusto por las formas abstractas, especialmente las fugas, hacen que su música para órgano haya perdurado en el tiempo, por el contrario sus obras de concierto no han pasado a formar parte del repertorio. Las Serenatas sin embargo son pequeñas joyas de perfección mozartiana. La Op. 141 a, compuesta en 1915 en Jena, lugar de retiro de Reger, tiene una textura ligera con momentos de calma  y otros más agitados.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.