24 de NOVEMBRO. DÚO CASSADÓ (violonchelo y piano)

24 de NOVEMBRO. DÚO CASSADÓ (violonchelo y piano)

DÚO CASSADÓ (violonchelo y piano)

Programa:  Luces y sombras

 

Johann Sebastian Bach:

Suite para cello solo nº 3 BWV 1009

Prelude.

Allemande.

Courante. S

Sarabande.

Bourrée 1&2.

Gigue

 

Ludwig van Beethoven:

7 Variaciones sobre un tema de La Flauta Mágica de Mozart

 

Ernest Bloch:

From jewish life

Prayer.

Supplication.

Jewish Song

 

Arvo Pärt:

Spiegel im Spiegel

 

Arvo Pärt:

Fratres

 

Formado polo  violonchelista Damián Martínez Marco e a pianista Marta Moll de Alba, comezou a súa traxectoria artística no ano 2000 e desde entón recibiu o recoñecemento do público e da crítica internacional.

 Damián Martínez, considerado un dos mellores  violonchelistas da súa xeración, foi recoñecido e apoiado por  Mstislav  Rostropovich. Completou a súa formación en Londres, Indiana e  Stuttgart con María de  Macedo,  Janos  Starker, Aldo  Parisot e Natalia  Gutman.

Pola súa banda, Marta Moll estudou piano con Margarita Guerra,  Cecilio  Tieles,  Tibor  Szász,  Leontina  Margulis e Alicia de  Larrocha nos Conservatorios de Madrid,  Friburgo e Colonia. Recibiu clases maxistrais de  Rudolf  Kehrer,  Vitaly  Margulis, Arbo  Valdma, Vladimir  Krainev,  Dimitry  Bashkirov,  György  Sebök.

O dúo foi tamén recomendado por Alicia de  Larrocha, como o máis brillante dúo representante da música de cámara española. Actuou nos principais auditorios de España, así como en Sudamérica, Marrocos, Tunes, Francia, Xordania, Exipto, Italia, Portugal, Israel e Canadá. O dúo compaxina o gran repertorio da literatura musical clásica co repertorio español. O compositor Tomás Marco escribiu expresamente para o Dúo  Cassadó a súa primeira Sonata para violoncelo e piano que se estreou en Madrid no verán do 2013.

O seu disco “ Rapsodia do Sur recibiu o apoio da fundación BBVA, foi elixido entre os mellores discos do ano e galardoado co “ Melómano de ouro”

Proximamente o Dúo  Cassadó actuará en España, Alemaña, Xapón, China, e  Latinoamérica.

 

Notas ao programa

Julian Carrillo Sanz

 

J.S.  Bach (1685-1750) Suite nº 3 para violoncelo só en  do maior,  BWV 1009

As suites para  chelo só de  Bach derivan do típica suite de danzas antigas do Barroco – allemande,  courante,  sarabande e  gigue-, que el amplía cun preludio inicial e a inserción doutra danza – mennuet,  bourrée ou  gavotte– entre a  sarabande e a  gigue final. Aínda que se considera que terminou de escribilas en 1720, sendo xa  Kapellmeister en  Köthen, é moi probable que  Bach concibise a idea de escribir unhas series para violín ou violoncelo -ou mesmo que comezase a escribilas- mentres traballaba na orquestra de cámara do duque de  Sajonia- Weimar. Alí coincidiu (1703-1706) con Johann  Paul  von  Westhoff, o seu primeiro violín, quen compuxera en 1696 as primeiras  Partitas para violín só.

Non é sinxelo definir a técnica  compositiva de  Bach para as súas obras a só para corda;  locuciones como polifonía latente,  monodia composta ou contrapunto lineal non deixan de ser invencións “ah  hoc” que quedan sempre por baixo da realidade que tentan describir. É certo que  Bach susténtase en principio no costume dalgúns autores de finais do s.  XVI e de principios do  XVII de transcribir ao seu instrumento –principalmente, viola de gamba-, pezas vocais polifónicas, extraendo delas as principais liñas  melódicas e insinuando as harmonías máis importantes. Con todo, as Sonatas e  Partitas para Violín Só de  Bach e as Suites Para Violoncelo voan moi por encima desta técnica. A súa enorme pericia  contrapuntística chega ao extremo ao aplicar a instrumentos  monódicos de corda a norma de que ningunha voz debe poder entrar nunha composición polifónica realmente completa e acabada.

Pola súa gran variedade, a peza que máis caracteriza a cada unha das suites é precisamente o preludio. O deste terceira suite presenta unha serie variada de liñas  melódicas e  arpegios que lle dan a configuración flexible dunha fantasía. As partituras do ciclo completo máis antigas que se coñecen son dúas da súa contorna directa: a do seu alumno Johann Peter  Kellner, máis ou menos de 1726, e a da súa segunda muller, Anna Magdalena ( ca. 1731). A maioría dos músicos utilizan esta última, descrita no manuscrito como 6 Suites a Violoncelo Só  senza Basso. 

Desde o seu  re-descubrimento por  Pau  Casals nunha tenda de Barcelona cara a 1889, as seis suites non pararon de crecer en coñecemento e consideración por parte de artistas e público. O gran mérito de  Casals é precisamente o cambio de concepto sobre a serie, editada a finais do s.  XIX como un conxunto de exercicios apenas interpretados en público como pezas soltas. Foron a  clarividencia musical e o gran talento interpretativo do  violonchelista catalán o que as deu a coñecer como obra de gran valor musical, popularizándoas a través da gravación do ciclo completo, que realizou durante os anos da Guerra Civil española, entre 1936 e 1939.

A partir de entón, non houbo  violonchelista de certo valor que non levase a cabo o seu rexistro discográfico,  videográfico ou  infográfico. O coñecemento universal da serie mellorou a súa comprensión e aprecio por parte do público, que cada vez vai descubrindo novos e máis refinados matices musicais no tesouro que se esconde baixo a súa aparente austeridade.

 

Ludwig van Beethoven. Sete variacións sobre un tema da Frauta Máxica de Mozart

Non hai escritos que acrediten fidedignamente que Beethoven coñecese a Mozart na súa primeira visita a Viena (1787). A pesar diso e segundo o New Grove  Dictionary  of Music  and  Musicians, «parece haber poucas dúbidas de que se reuniu con Mozart e talvez recibiu unhas cantas leccións de el”. Con ou sen elas, a admiración de Beethoven polo xenio de  Salzburgo non decaeu nunca, como demostra a influencia de leste en moitas composicións do de  Bonn. Proba dela son a adaptación dunha secuencia da Sinfonía nº 40 de Mozart na súa Sinfonía nº 5 ou como o Concerto para piano nº 24 en  do menor,  K. 491 de Mozart serviulle de modelo para o seu Concerto para piano nº 3 en  do menor,  op. 37.

Beethoven escribiu catro series de variacións sobre temas de Mozart, dous delas para violoncelo e piano. A primeira é unha con 12 variacións sobre  Ein  Mädchen  oder  Weibchen ( op.66), un aria de  Papageno no segundo acto da frauta máxica. A segunda, que hoxe interpreta o Dúo  Cassadó, é esta de 7 sobre o tema principal de  Bei  Männern  welche  Liebe  fühlen ( Woo 46), o dúo de  Pamina e  Papageno no primeiro acto da mesma ópera.

 

Ernest  Bloch (1880-1959).  From  jewish  life ( ca.1924)

Nacido en Xenebra de pais xudeus, empezou a tocar o violín aos 9 anos e fixo as súas primeiras composicións antes dos seus estudos de violín con  Ysaÿe  no conservatorio de Bruxelas. Estudou composición con  Iwan  Knorr en o Conservatorio  Hoch de Frankfurt, e ampliou estudos en París antes de mudarse a Estados Unidos en 1916. Cidadán estadounidense desde 1924, accedeu a varios cargos docentes en diferentes cidades do país, sendo nomeado director do Conservatorio de San Francisco. Pasou en Suíza a maior parte da década dos 30, volvendo a EEUU en 1941 e chegando a ser nomeado profesor emérito da  Berkeley  University. Faleceu en  Portland,  Oregón, o 15.07.1959.

A música de  Bloch utiliza unha variedade de técnicas harmónicas contemporáneas, entre as que se inclúen o uso do modo  dórico e dunha harmonía con extensas alteracións. A súa sólida formación relixiosa permitiulle sentir de adulto que manifestar a súa identidade xudía era a única forma de producir música vital e con significado.  From  jewish  life está escrito en orixe para  chelo e piano e dedicado ao  chelista  Hans  Kindler. A obra está chea de expresión e sentimentos, o que fixo que numerosos  arreglistas adaptásena para outros instrumentos e conxuntos de cámara.

 

Arvo  Pärt ( n. 1935)

A principios dos 60,  Arvo  Pärt experimentou coa música serial e a súa obra  Nekrolog fixo saltar a alarma na crítica oficial; a pesar disto, recibiu en 1962  o primeiro premio do concurso convocado pola Sociedade de Compositores da  URSS. A finais da década compuxo diversas obras baixo a técnica da “colaxe”, salpicando a composición de citas expresas de obras coñecidas de diferentes autores. En 1968, a súa obra Credo para piano, coro e orquestra supúxolle a súa exclusión da música oficial soviética, o que foi o principio de oito anos de crise persoal e creativa. O éxodo xudeu da  URSS a Israel de finais dos 70 propiciou –vencendo todas as dificultades oficiais- a súa chegada a Viena en 1980, onde adoptou a nacionalidade  austriaca. Mudouse a Berlín en 1981 e volveu a Estonia a principios do s.  XXI, residindo actualmente en  Laulasmaa, preto de  Tallin.

Durante eses oito anos de crises só deu a coñecer a súa Sinfonía nº 3 (1971), obra impregnada do espírito da polifonía europea máis temperá. A súa conversión ao cristianismo ortodoxo levoulle a interesarse pola música medieval e renacentista –incluídos o canto llano e o  gregoriano-,  desembocando na creación dunha técnica propia que chamou “ tintinnabuli” ( tintineos) na que desenvolveu o máis selecto da súa creación. Trátase dun estilo  tonal de acordes e ritmos moi sinxelos que se desenvolven nun tempo inmutable, con certa profusión de notas soltas que lembran o  tañer dunha campá.

A raíz sonora é o son do campanario ruso ortodoxo, que dispón de moitas campás con distintos sons e que  Pärt representa nas tres notas da  tríada. O seu significado espiritual máis profundo procede do  hesicasmo (do grego ἡσυχασμός, silencio, paz interior), unha doutrina e práctica  ascética propia do cristianismo oriental que persegue, a través da quietude e o silencio, a paz interior e a unión mística con Deus.

 

Spiegel  im  Spiegel (1978) foi escrita orixinariamente como un dúo para violín e piano e adaptada despois para os distintos instrumentos de corda pero tamén para varios de vento e mesmo para algún de percusión. Escrita na tonalidade de  fa maior e en compás de 6/4, o piano vai tecendo  triadas sobre as que o  chelo vai ascendendo e descendendo lentamente pola escala de  fa maior. O cambio dos intervalos finais de cada frase e o seu sentido ascendente e descendente suxiren unha especie de movemento de ida e volta entre espellos paralelos, coa sensación de  infinitud que estes producen. Todo iso no ambiente de absoluta paz e acougo que emana de toda a partitura.

 

Fratres (1977) está escrita en orixe para quinteto de cordas. O título refírese ás voces agudas, que se moven en paralelo en intervalos de segundas ou terceiras mentres a central reproduce soamente as notas dun acorde perfecto. En total, repítese nove veces unha secuencia de acordes sobre a que o canto se desenvolve con pequenas variacións.  Fratres combina unha actividade moi dinámica cunha sublime quietude; algo que sintetiza a crenza do seu autor cando fala de “a loita do instante coa eternidade no interior de cada un de nós”. Desde a súa estrea aos nosos días, a “árbore”   Fratres hase  ramificado en diferentes versións: unhas son revisións do propio  Pärt atendendo diferentes solicitudes; outras son arranxos alleos –xeralmente, de intérpretes para os seus respectivos instrumentos- autorizados polo autor.

 

 

Formado por el violonchelista Damián Martínez Marco y la pianista Marta Moll de Alba, comenzó su trayectoria artística en el año 2000 y desde entonces ha recibido el reconocimiento del público y de la crítica internacional.

 Damián Martínez, considerado uno de los mejores violonchelistas de su generación, fue reconocido y apoyado por Mstislav Rostropovich. Completó su formación en Londres, Indiana y Stuttgart con María de Macedo, Janos Starker, Aldo Parisot y Natalia Gutman.

Por su parte, Marta Moll estudió piano con Margarita Guerra, Cecilio Tieles, Tibor Szász, Leontina Margulis y Alicia de Larrocha en los Conservatorios de Madrid, Friburgo y Colonia. Ha recibido clases magistrales de Rudolf Kehrer, Vitaly Margulis, Arbo Valdma, Vladimir Krainev, Dimitry Bashkirov, György Sebök.

El dúo fue también recomendado por Alicia de Larrocha, como el más brillante dúo representante de la música de cámara española. Ha actuado en los principales auditorios de España, así como en Sudamérica, Marruecos, Túnez, Francia, Jordania, Egipto, Italia, Portugal, Israel y Canadá. El dúo compagina el gran repertorio de la literatura musical clásica con el repertorio español. El compositor Tomás Marco ha escrito expresamente para el Dúo Cassadó su primera Sonata para violonchelo y piano que se estrenó en Madrid en el verano del 2013.

Su disco “Rapsodia del Sur recibió el apoyo de la fundación BBVA, fue elegido entre los mejores discos del año y galardonado con el “Melómano de oro”

Próximamente el Dúo Cassadó actuará en España, Alemania, Japón, China  y Latinoamérica.

 

Notas al programa

 Julian Carrillo Sanz

J.S. Bach (1685-1750)  Suite nº 3 para violonchelo solo en do mayor, BWV 1009

Las suites para chelo solo de Bach derivan de la típica suite de danzas antiguas del Barroco –allemande, courante, sarabande y gigue-, que él amplía con un preludio inicial y la inserción de otra danza –mennuet, bourrée o gavotte– entre la sarabande y la gigue final. Aunque se considera que terminó de escribirlas en 1720, siendo ya Kapellmeister en Köthen, es muy probable que Bach concibiera la idea de escribir unas series para violín o violonchelo -o incluso que comenzara a escribirlas- mientras trabajaba en la orquesta de cámara del duque de Sajonia-Weimar. Allí coincidió (1703-1706) con Johann Paul von Westhoff, su primer violín, quien había compuesto en 1696 las primeras Partitas para violín solo.

No es sencillo definir la técnica compositiva de Bach para sus obras a solo para cuerda; locuciones como polifonía latente, monodia compuesta o contrapunto lineal no dejan de ser invenciones “ah hoc” que quedan siempre por debajo de la realidad que intentan describir. Es cierto que Bach se sustenta en principio en la costumbre de algunos autores de finales del s. XVI y de principios del XVII de transcribir a su instrumento –principalmente, viola de gamba-, piezas vocales polifónicas, extrayendo de ellas las principales líneas melódicas e insinuando las armonías más importantes. Sin embargo, las Sonatas y Partitas para Violín Solo de Bach y las Suites Para Violonchelo vuelan muy por encima de esta técnica. Su enorme pericia contrapuntística llega al extremo al aplicar a instrumentos monódicos de cuerda la norma de que ninguna voz debe poder entrar en una composición polifónica realmente completa y acabada.

Por su gran variedad, la pieza que más caracteriza a cada una de las suites es precisamente el preludio. El de esta tercera suite presenta una serie variada de líneas melódicas y arpegios que le dan la configuración flexible de una fantasía. Las partituras del ciclo completo más antiguas que se conocen son dos de su entorno directo: la de su alumno Johann Peter Kellner, más o menos de 1726, y la de su segunda mujer, Anna Magdalena (ca. 1731). La mayoría de los músicos utilizan esta última, descrita en el manuscrito como 6 Suites a Violoncello Solo senza Basso. 

Desde su re-descubrimiento por Pau Casals en una tienda de Barcelona hacia 1889, las seis suites no han parado de crecer en conocimiento y consideración por parte de artistas y público. El gran mérito de Casals es precisamente el cambio de concepto sobre la serie, editada a finales del s. XIX como un conjunto de ejercicios apenas interpretados en público como piezas sueltas. Fueron la clarividencia musical y el gran talento interpretativo del violonchelista catalán lo que las dio a conocer como obra de gran valor musical, popularizándolas a través de la grabación del ciclo completo, que realizó durante los años de la Guerra Civil española, entre 1936 y 1939.

A partir de entonces, no ha habido violonchelista de cierto valor que no haya llevado a cabo su registro discográfico, videográfico o infográfico. El conocimiento universal de la serie ha mejorado su comprensión y aprecio por parte del público, que cada vez va descubriendo nuevos y más refinados matices musicales en el tesoro que se esconde bajo su aparente austeridad.

 

Ludwig van Beethoven. Siete variaciones sobre un tema de La Flauta Mágica de Mozart

No hay escritos que acrediten fehacientemente que Beethoven conociera a Mozart en su primera visita a Viena (1787). Pese a ello y según el New Grove Dictionary of Music and Musicians, «parece haber pocas dudas de que se reunió con Mozart y tal vez recibió unas cuantas lecciones de él”. Con o sin ellas, la admiración de Beethoven por el genio de Salzburgo no decayó nunca, como demuestra la influencia de este en muchas composiciones del de Bonn. Prueba de ella son la adaptación de una secuencia de la Sinfonía nº 40 de Mozart en su Sinfonía nº 5 o cómo el Concierto para piano nº 24 en do menor, K. 491 de Mozart le sirvió de modelo para su Concierto para piano nº 3 en do menor, op. 37.

Beethoven escribió cuatro series de variaciones sobre temas de Mozart, dos de ellas para violonchelo y piano. La primera es una con 12 variaciones sobre Ein Mädchen oder Weibchen (op.66), un aria de Papageno en el segundo acto de La flauta mágica. La segunda, que hoy interpreta el Dúo Cassadó, es esta de 7 sobre el tema principal de Bei Männern welche Liebe fühlen (Woo 46), el dúo de Pamina y Papageno en el primer acto de la misma ópera.

 

Ernest Bloch (1880-1959). From jewish life (ca.1924)

Nacido en Ginebra de padres judíos, empezó a tocar el violín a los 9 años e hizo sus primeras composiciones antes de sus estudios de violín con Ysaÿe  en el conservatorio de Bruselas. Estudió composición con Iwan Knorr en el Conservatorio Hoch de Frankfurt, y amplió estudios en París antes de mudarse a Estados Unidos en 1916. Ciudadano estadounidense desde 1924, accedió a varios cargos docentes en diferentes ciudades del país, siendo nombrado director del Conservatorio de San Francisco. Pasó en Suiza la mayor parte de la década de los 30, volviendo a EEUU en 1941 y llegando a ser nombrado profesor emérito de la Berkeley University. Falleció en Portland, Oregón, el 15.07.1959.

La música de Bloch utiliza una variedad de técnicas armónicas contemporáneas, entre las que se incluyen el uso del modo dórico y de una armonía con extensas alteraciones. Su sólida formación religiosa le permitió sentir de adulto que manifestar su identidad judía era la única forma de producir música vital y con significado. From jewish life está escrito en origen para chelo y piano y dedicado al chelista Hans Kindler. La obra está llena de expresión y sentimientos, lo que hizo que numerosos arreglistas la adaptaran para otros instrumentos y conjuntos de cámara.

Arvo Pärt (n. 1935)

A principios de los 60, Arvo Pärt experimentó con la música serial y su obra Nekrolog hizo saltar la alarma en la crítica oficial; pese a esto, recibió en 1962  el primer premio del concurso convocado por la Sociedad de Compositores de la URSS. A finales de la década compuso diversas obras bajo la técnica del “collage”, salpicando la composición de citas expresas de obras conocidas de diferentes autores. En 1968, su obra Credo para piano, coro y orquesta le supuso su exclusión de la música oficial soviética, lo que fue el principio de ocho años de crisis personal y creativa. El éxodo judío de la URSS a Israel de finales de los 70 propició –venciendo todas las dificultades oficiales- su llegada a Viena en 1980, donde adoptó la nacionalidad austriaca. Se mudó a Berlín en 1981 y volvió a Estonia a principios del s. XXI, residiendo actualmente en Laulasmaa, cerca de Tallin.

Durante esos ocho años de crisis solo dio a conocer su Sinfonía nº 3 (1971), obra impregnada del espíritu de la polifonía europea más temprana. Su conversión al cristianismo ortodoxo le llevó a interesarse por la música medieval y renacentista –incluidos el canto llano y el gregoriano-,  desembocando en la creación de una técnica propia que llamó “tintinnabuli” (tintineos) en la que ha desarrollado lo más granado de su creación. Se trata de un estilo tonal de acordes y ritmos muy sencillos que se desarrollan en un tempo inmutable, con cierta profusión de notas sueltas que recuerdan el tañer de una campana.

La raíz sonora es el sonido del campanario ruso ortodoxo, que dispone de muchas campanas con distintos sonidos y que Pärt representa en las tres notas de la tríada. Su significado espiritual más profundo procede del hesicasmo (del griego ἡσυχασμός, silencio, paz interior), una doctrina y práctica ascética propia del cristianismo oriental que persigue, a través de la quietud y el silencio, la paz interior y la unión mística con Dios.

Spiegel im Spiegel (1978) fue escrita originariamente como un dúo para violín y piano y adaptada después para los distintos instrumentos de cuerda pero también para varios de viento e incluso para alguno de percusión. Escrita en la tonalidad de fa mayor y en compás de 6/4, el piano va tejiendo triadas sobre las que el chelo va ascendiendo y descendiendo lentamente por la escala de fa mayor. El cambio de los intervalos finales de cada frase y su sentido ascendente y descendente sugieren una especie de movimiento de ida y vuelta entre espejos paralelos, con la sensación de infinitud que estos producen. Todo ello en el ambiente de absoluta paz y sosiego que emana de toda la partitura.

Fratres (1977) está escrita en origen para quinteto de cuerdas. El título se refiere a las voces agudas, que se mueven en paralelo en intervalos de segundas o terceras mientras la central reproduce solamente las notas de un acorde perfecto. En total, se repite nueve veces una secuencia de acordes sobre la que el canto se desarrolla con pequeñas variaciones. Fratres combina una actividad muy dinámica con una sublime quietud; algo que sintetiza la creencia de su autor cuando habla de “la lucha del instante con la eternidad en el interior de cada uno de nosotros”. Desde su estreno a nuestros días, el “árbol”  Fratres se ha ramificado en diferentes versiones: unas son revisiones del propio Pärt atendiendo diferentes solicitudes; otras son arreglos ajenos –generalmente, de intérpretes para sus respectivos instrumentos- autorizados por el autor.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.